Bokrelease i Lund

Lördagen den 21/3 kl 15:00 bjuder XP media in till bokrelease för Middag med Jesus. Bokreleasen kommer att äga rum i Ad Fontes lokaler på Stora Tvärgatan 1 i Lund. Vi börjar med mingel och fika, jag kommer att hålla ett föredrag utifrån boken och det kommer att bli bön och lovsång. Till slut kommer det att ges möjlighet att köpa med sig boken hem.

lund

Länk till Facebook-evenemang.

Kom gärna förbi om du har möjlighet och sprid gärna vidare till fler!

Välkommen!

#middagmedjesus

World Watch List 2015

Open Doors är en organisation som arbetar för att på olika sätt stödja människor som förföljs för sin tro på Jesus, världen över. De arbetar också med att sprida information om de förföljda församlingarna. Open Doors tycker jag är en mycket bra organisation att stödja.

I dagarna har Open Doors kommit ut med deras årliga rapport om förföljelsen i olika länder runt om i världen – World Watch List 2015. Det går att konstatera att Nordkorea fortsätter vara det land där det innebär allra mest lidande att följa Jesus men att situationen också har förvärrats i flera av de länder det redan pågick allvarlig förföljelse av kristna. Förutom Nordkorea är samtliga länder i topp av Open Doors lista olika muslimska länder. Nordkorea är dock fortfarande värst. Där blir man avrättad om det blir känt att man har en kristen tro och det är också vanligt att myndigheterna sätter den kristnes familj och släktingar i arbetsläger. Trots det fortsätter nya människor komma till tro.

De 10 länderna med mest förföljelse enligt World Watch List 2015:

Fortsätt läsa ”World Watch List 2015”

XP Media ger ut Middag med Jesus

Nu är det klart att XP Media ger ut min bok Middag med Jesus. Det känns jättebra att få jobba tillsammans med Anders Robertsson och XP Media med utgivningen. Förlaget är framförallt känt för sin utgivning av Svenska Folkbibeln men har också exempelvis gett ut Torben Søndergaards bok Den sista reformationen.

Planen är att Middag med Jesus ska komma ut i början av 2015. Den kommer både att släppas i tryckt format och som e-bok.

Katalysator i begynnande rörelse

Jag känner mig oerhört glad och tacksam efter den gångna helgen då vi bjöd in till ”Katalysator” i Stockholm. En katalysator är ett ämne som tillsätts för att sätta igång eller accelerera en kemisk process.  Tanken var att helgen skulle få vara en katalysator i en framväxande rörelse av lärjungar och enkla, missionella församlingar i Sverige. Vår förhoppning var att samla så många som möjligt som delar den längtan men vi var inte alls förberedda på att det skulle finnas ett så stort intresse. Till slut blev vi en bit över hundra personer som var med på hela eller delar av helgen.

Fortsätt läsa ”Katalysator i begynnande rörelse”

Bok äntligen färdigskriven

Under ett drygt år har jag skrivit på en bok med arbetsnamnet Middag med Jesus – Herrens måltid som en verklig måltid med riktig mat, överlåten gemenskap och obegränsad sprängkraft.

Nu är bokens 14 kapitel, och just nu 146 sidor, äntligen färdigskrivna. Jag har vänner som hjälper mig med korrekturläsning och dessutom några referenspersoner som läser igenom boken och ger feedback på innehållet. Efter eventuella justeringar är planen att kunna skicka in bokmanus till olika förlag i maj med förhoppningen om att något förlag ska nappa. Om inget förlag skulle vara intresserat så kommer jag att satsa på att ge ut den själv i något format.

den här sidan, som jag löpande kommer att uppdatera berättar jag lite mer om boken och vad som händer med utgivningen.

Be gärna att boken ska få bli det Gud har tänkt och att den ska få bli till välsignelse.