Olika typer av nätverk

När nya enkla församlingar växer fram på olika platser är det viktigt att hitta sätt att relatera till varandra. Isolerade församlingar utan relationer med andra församlingar är inte hälsosamt. I NT ser vi att församlingarna stod i relation med varandra både lokalt, regionalt och mellan regioner.

Den fria kyrkan

En bekant till mig, Holger Klinteneberg, har skrivit en mycket intressant bok med titeln ”Den fria kyrkan”. Boken handlar inte, som man skulle kunna tro, specifikt om ”frikyrkan” utan är en generell jämförelse av två helt olika sätt att fungera som kyrka som löper genom historien. Holger kallar dessa två för folkkyrkan och den fria …