Apostlar – utsända slavar

Ordet apostel betyder utsänd. Det som den apostoliska gåvan är bärare av är därför helt avgörande för hela församlingens väsen. Vi är ett utsänt folk. Som Fadern sände Jesus så har Jesus sänt oss. Vi är ett folk på väg ut i världen för att göra lärjungar och utbreda Guds rike. Gäster och främlingar med ett annat hemland. Ambassadörer för Guds rike. Utan den apostoliska gåvan tappar vi lätt det fokuset. Paulus skriver i Ef 2:20 att församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund.

Apostlar är utsända gudsrikesarbetare som tar evangeliet in i nya miljöer och kulturer, som lägger grunden till nya församlingar och utrustar hela församlingen att leva som utsända. Om församlingen vill fungera som en missionell rörelse och inte bli en institution behöver man låta apostlar vara tongivande.

Fortsätt läsa ”Apostlar – utsända slavar”

5 gåvor från Jesus

Jag drivs av drömmen att få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla, missionella, multiplicerande församlingar som sprider sig som en löpeld i Sverige och Europa. En sak som jag tror är helt avgörande om vi ska få se den drömmen bli en verklighet är de gåvor som beskrivs i Efesierbrevet 4:11.

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.”

Fortsätt läsa ”5 gåvor från Jesus”