Guds kärlek till alla människor

En av de viktigaste saker som lärjungar till Jesus är kallade att göra är dela med sig av de goda nyheterna om Jesus. Nyheterna om Jesus är helt enkelt för goda för att vi ska hålla dem för oss själva! Jesus sa till sina lärjungar: “Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.” (Matt 10:8) Allt som har med Guds rike att göra är tänkt att ges vidare till andra människor. Guds rike växer när vi delar det vidare.

När vi ska ge de goda nyheterna om Jesus vidare till andra så behöver vi förstå Guds hjärta för den här världen.

Fortsätt läsa “Guds kärlek till alla människor”

Lukas-10-äventyr i Helsingborg

Den gångna kristihimmelsfärdshelgen var förmodligen den bästa kristihimmelsfärdshelgen ever! Finns det något bättre sätt att fira Jesus och hans take off än genom att spränga sin bekvämlighetszon, söka kontakt med nya människor, få se människor bli helade och vidrörda av Guds kärlek, dela evangeliet och leta efter människor och gemenskaper av frid? Jag tror inte det.

träningUnder fyra dagar ledde jag och min mycket gode vän Håkan Hedlund en “Lukas-10-satsning” i en mångkulturell stadsdel i Helsingborg. Sammanlagt var vi 14 personer i teamet från Helsingborg, Malmö, Göteborg och Västerås. På förmiddagarna ägnade vi oss åt att berätta om allt vi varit med om dagen innan, undervisning och bön och lovsång. Undervisningen handlade om saker som Lukas 10, hur man delar med sig av evangeliet, om att hitta fridens personer, multiplikation och enkla församlingar. På eftermiddagarna gick vi ut två och två för att söka kontakt med människor, samtala, lyssna på människors berättelse och dela med oss av de goda nyheterna om Jesus. Vi berättade också att vi gärna ber i Jesus namn för människor som är sjuka på något sätt. På kvällarna grillade vi på en allmän grillplats och bjöd människor på hamburgare och kaffe.

Fortsätt läsa “Lukas-10-äventyr i Helsingborg”

Gäster och främlingar

Bibeln talar om medborgarna i Guds rike som gäster och främlingar i den här världen. Jag tror att det ger uttryck för en mycket central del av vår identitet som efterföljare till Jesus.

Gäst är en person som är på tillfälligt besök. En gäst har i regel en positiv inställning till den plats eller bostad som han eller hon besöker. Det är dock en självklarhet att inte göra sig alltför hemmastad, i alla fall för de flesta gäster, eftersom man har sitt egentliga hem någon annan stans. På samma sätt talar Bibeln om att Guds rikes medborgare är på tillfälligt besök i den här världen. Det innebär egentligen inte själva skapelsen, eller jorden, men det världsliga systemet som omger oss alla. Vi har ett annat hemland nämligen himmelriket – Guds rike.

Fortsätt läsa “Gäster och främlingar”

Guds rike = upp och ner

Det finns en stor frestelse att tänka att Guds rike är som en slags kristen variant på den här världens riken. Jag tror dock att det är ett stort misstag. Guds rike är ett radikalt annorlunda rike som inte är av den här världen. Guds rike är överhuvudtaget inte kompatibelt med något av världens riken. Även om länder ibland kallas “kristna” finns det inget sådant som ett kristet land. Ingen av världens nationalstater har någonting med Guds rike att göra.

I Guds rike fungerar det mesta tvärtom mot hur det fungerar i världens riken. Guds rike är det upp och nervända riket, eller egentligen är det nog den här världens riken som är upp och ner och Guds rike som är rättvänt. Här kommer några exempel:

Fortsätt läsa “Guds rike = upp och ner”

Redan nu men ännu inte

Judarna på Jesus tid hade oerhört starka Messiasförväntningar. Man längtade efter den dag då den utlovade och smorde konungen skulle komma, befria folket från den romerska ockupationen och återupprätta riket åt Israel. Man tänkte att den tidsålder man levde i skulle ta slut när Messias kom och att en ny tidsålder skulle ta sin början.

När Jesus kom och uppenbarade sig själv som den utlovade Messias var det mycket som blev annorlunda än vad många hade förväntat sig. Jesus kom inte med militär makt för att döda alla fiender. Han upprättade en nytt men helt annorlunda rike av frid och fred. En annan sak som inte riktigt blev som man hade förväntat sig var på vilket sätt och i vilken tid Guds rike skulle upprättas. Ibland talar Jesus om att Guds rike är här, ibland att det är nära och ibland att det snart ska komma. Han lär oss dessutom som efterföljare till honom att be ”låt ditt rike komma”.

Fortsätt läsa “Redan nu men ännu inte”