Vad är en organisk församling?

Husförsamlingar, enkla församlingar och organiska församlingar är exempel på begrepp som helt eller delvis beskriver samma företeelse. Som alltid med språket finns det en risk att man tror att man menar samma sak med ett begrepp, men i själva verket har helt olika uppfattningar. När jag använder begrepp som husförsamling, organisk församling eller enkel församling menar jag exempelvis inte hemgrupp. Vad är då en organisk församling? Jag och Charles Kridiotis har sammanfattat det så här:

Fortsätt läsa ”Vad är en organisk församling?”