Ska en lärjunge till Jesus betala tionde?

I Gamla Testamentet talas det vid flera tillfällen om detta med tionde, alltså att avskilja en tiondel av sin inkomst. Detta har ofta använts, rakt av, av församlingar, för att säga att varje troende ska ge en tiondel av sin inkomst till församlingens verksamhet, om man inte vill stjäla från Gud, och dra förbannelse över sig själv och sin ekonomi. Jag har själv (tyvärr), flera gånger, talat på det sättet. Bibelordet som ofta används kommer från Malaki 3:8-10.

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

Det många inte vet är att det i GT fanns tre olika sorters tionde.

Fortsätt läsa ”Ska en lärjunge till Jesus betala tionde?”