Personlig uppdatering

Som en del av er vet kommer jag att från och med den 1 september 2023 sluta som teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk. Vi kommer dock att bo kvar i Helsingborg och även fortsatt vara en del av sammanhanget. Jag och Jessica fortsätter att leda husförsamlingen som möts hemma hos oss och tillsammans med de andra i nätverket lever vi för att sprida de goda nyheterna om Jesus i Helsingborg. Däremot slutar jag i rollen som teamledare och i samband med det kommer Maria Cruz att gå in i en ny tjänst som medarbetare i nätverket.

Vad kommer jag att sysselsätta mig med framöver? Det är faktiskt en hel del det. =)

Katalysator Sverige – Vår vision är att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen. Just nu står vi i en väldigt spännande tid med människor på väg in i Katalysators ledarnätverk, planer på träningshelger i olika städer, ett ständigt växande sommarläger och coachning av människor som tar nya pionjära initiativ. Detta är något som jag tillsammans med Katalysators ledarteam (Charles Kridiotis, Fredrik Lagerström, Maria Cruz, Håkan Hedlund och jag) och många andra kommer att fortsätta arbeta med.

Mångkulturella stadsdelar – Sverige har 61 områden som av polisen klassas som ”utsatta”. Av Helsingborgs stadsdelar faller 8 stadsdelar in under den kategori. I dessa stadsdelar bor ca 30 000 människor eller drygt 20 % av Helsingborgs kommuns befolkning. Jag drömmer om att få se många nya missionella initiativ i dessa områden. Jag drömmer om att Guds rike ska få komma i varje kultur och subkultur. Jag drömmer om ännu mer av samverkan över alla gränser för att göra gott och följa Jesus uppmaning att älska våra grannar som oss själva. Som en del känner till har jag också ett stort hjärta för mötet med muslimer. Detta är något jag kommer att ägna mig åt framöver. Ett konkret uttryck för detta är konferensen Guds rike i Orten som jag är med och arrangerar i Husby i Stockholm senare i höst.

Akademi för ledarskap och teologi (ALT) – Under det kommande året kommer jag även att arbeta lite åt ALT. I två olika kurser finns jag med som assisterande lärare och i båda har jag förmånen att få arbeta med Maria Karlsson som kursansvarig. Dels är det grundkursen i religionsvetenskap, där jag har ett särskilt fokus på delarna om islam, och dels är det grundkursen i missionsvetenskap. I månadsskiftet september/oktober kommer jag också att göra en resa till Beirut för ALTs räkning för att vara med på två konferenser (Middle East Consultation och LSESD Celebration) för att nätverka och skapa förutsättningar för samverkan.

Masteruppsats – Sedan 2019 har jag ägnat en liten del av min tid åt masterstudier (på ALT och ABTS i Beirut). Under det kommande året är det dags att gå i mål genom att skriva en masteruppsats. Tanken är att så mycket det går dra nytta av lärdomarna från de senaste årens studier och det är en stor förmån att få ha Roland Spjuth som handledare. Troligen kommer jag att fokusera på synen på omvändelse när det kommer till lärjungar till Jesus med muslimsk bakgrund.

Resor och besök – Jag kommer även att vara tillgänglig för att besöka församlingar eller andra sammanhang för att predika, undervisa och föreläsa.

Den kommande tiden är ett ekonomiskt steg i tro för mig och för min familj men vi är övertygade om Guds ledning och hans goda plan. Jag är oerhört tacksam för förbön, stöd och uppbackning!

Nåd och frid

Lämna ett svar