Varför väcks så mycket ilska när Koranen bränns?

De senaste veckorna har man nästan dagligen kunna läsa någon nyhet kopplad till Paludans koranbränningar och de reaktioner som det har fått som ilskna demonstrationer världen över, uppmaningar till bojkott av Sverige och käppar i hjulen i Sveriges natoansökan. Varför väcks det så mycket ilska när Koranen bränns? För att förstå det behöver vi förstå vilken roll Koranen har för muslimer – som faktiskt är ganska annorlunda jämfört med synen på Bibeln bland kristna.

I den muslimska traditionen menar man att Koranen existerar på himmelska tavlor hos Gud som sedan uppenbarades av ängeln Jibril (Gabriel) till profeten Muhammad. Utformandet av Koranen har därför inte påverkats av den omgivande kontexten. Den ses som Guds ordagranna ord, bokstav för bokstav.

Bland muslimer kom Koranen tidigt att ses som Guds oskapade eviga ord. Om Gud är evig och Koranen är Guds tal till mänskligheten måste även hans tal vara evigt – precis som alla hans andra egenskaper. Utifrån den här logiken menade man att Koranen existerar av evighet hos Gud, precis som Gud själv. På 700-talet utbröt dock en lärostrid med Mu’taziliterna som menade att detta sättet att tänka var ett hot mot Guds enhet (tawhid). De hävdade att om Koranen skulle vara oskapad skulle det innebära att både Gud och Koranen var av evighet vilket skulle utgöra en kompromiss med islams radikala monotheism. Mu’taziliterna gick dock förlorande ur striden och kom att förföljas som villolärare. Den förhärskande synen inom islam kom att bli att Koranen är Guds eviga ord.

För den som känner till den kristna teologihistorien känns detta igen. Idén med ett preexistent ord (logos) har en lång historia inom grekisk filosofi. Detta knyter evangelisten Johannes ann till när han skriver ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1) och senare ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss” (Joh 1:14). Johannes identifierar Guds eviga Ord med Gud själv och som Gud själv. När detta Ord uppenbarades var det inte i formen av en bok utan i människan Jesus Kristus. Under en relativt lång tid i fornkyrkan var dock detta en het fråga. Arius från Alexandria menade att Jesus Kristus var Guds Son men att han inte har existerat för evigt utan fötts av Fadern vid en specifik tidpunkt. Huvudfåran inom kristen teologi kom dock att bekräfta tron på Jesus Kristus som uppenbarelsen av Guds eviga Ord och Son.

I muslimsk tradition har synen på Koranen fått en rad konsekvenser. Eftersom Koranen existerar hos Gud i himlen på arabiska kan den heller inte översättas till något annat språk. Översättningar brukar därför generellt refereras till som ”tolkningar” av Koranen. Man menar också att varje skriven kopia av Koranen eller reciterade verser är direkta kopior av den eviga Koranen och identiska med sitt himmelska original.

Majoriteten av världens muslimer har dock inte arabiska som sitt modersmål och för de som är arabisktalande kan avståndet vara stort till Koranens 1400 år gamla arabiska. För många muslimer är det därför inte att förstå betydelsen av innehållet som är det centrala. Man menar att man tar del av Koranens välsignelse (baraka) genom att recitera den, eller lyssna till den, även om man inte förstår innehållet.

Eftersom varje skriven kopia av Koranen är identiska med sitt himmelska original blir det även otroligt viktigt hur man hanterar boken. Den ska hanteras med respekt, förvaras högt upp i rummet och aldrig röra vid golvet. Det är även vanligt att kyssa Koranen eller att låta den vidröra pannan. I många delar av världen har man också kommit att förknippa enskilda Koranverser med olika magiska egenskaper. Exempelvis finns det specifika verser som anses hjälpa mot specifika sjukdomar. Seder har utvecklats där man skriver ner dessa verser på små papperslappar för att sedan äta eller dricka dem.

Bland kristna har Bibeln oftast en annan roll än vad Koranen har för muslimer. Bibeln ses inte som Guds eviga Ord – den rollen har Jesus. Bibeln är Guds Ord för att den vittnar om Jesus. En bra formulering är att Bibeln är Guds Ord genom människors ord genom historien. Bibelns böcker har kommit till under lång tid i en rad olika kontexter och nedtecknats av en mängd olika författare. Alla dessa författare och sammanhang har satt sin prägel på texterna som samtidigt var inspirerade av Gud själv. Om man i kristen tro ska jämföra något med Koranens roll i Islam så är det Jesus Kristus själv.

En av de mest centrala sakerna Jesus uppmanade sina efterföljare att göra var att ”älska sin nästa som sig själv”. Om vi ska kunna älska våra muslimska grannar som oss själva behöver vi lära oss att förstå vad de tänker, känner och varför de resonerar som de gör. Att förstå Koranens roll i Islam förklarar en del av ilskan i reaktionerna efter Koranbränningarna men är självklart aldrig en ursäkt för våld. Faktum är dock att de flesta muslimer inte reagerar med våld utan med sorg. Personligen förstår jag inte hur det kan vara tillåtet att bränna Koranen utanför ett muslimskt lands ambassad. Det borde klassas som hets mot folkgrupp. Det är precis lika otänkbart som att bränna en Torah utanför en synagoga. Den typen av hatiska handlingar kommer inte att leda till fred i vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Självklart ska det vara helt legitimt att kritisera skrifter som Bibeln eller Koranen, men studera då först skriften i fråga och diskutera och kritisera innehållet!

Om du är en lärjunge till Jesus skulle jag vilja uppmuntra dig att studera Koranen. Det kommer att hjälpa dig att förstå dina muslimska vänner bättre. Det kan också hjälpa dig att vittna om Jesus. Visste du att Jesus är den mest omnämnda profeten i Koranen och att det finns ett antal Jesusrörelser världen över bland människor med muslimsk bakgrund där Koranen fungerat som en bro för evangeliet?

Om du är muslim skulle jag vilja uppmuntra dig att inte bara recitera eller lyssna till Koranen utan studera den för att förstå innehållet. Och när du ändå är igång, varför inte studera Bibeln också? Koranen säger trots allt att muslimer måste tro på både Torah (Moseböckerna), Zabur (Psaltaren) och Injil (Evangeliet) (Koranen 2:136, 3:3, 9:111). Du kanske kommer att bli överraskad av innehållet!

2 svar på ”Varför väcks så mycket ilska när Koranen bränns?”

Lämna ett svar