Evangeliet spränger hierarkier

Jag får ganska ofta frågor om min syn på hierarkier. Jag gör ingen hemlighet av att jag är mycket kritisk till hierarkier i församlingar. För mig handlar det inte om lite olika sätt att se på församlingen, typ olika modeller som kompletterar varandra. Nej, faktum är att själva evangeliet, de goda nyheterna om Guds rike och Jesus som kung, per definition är antihierarkiskt.

Hundar och hierarkier

När evangeliet började bryta fram i världen under det första århundradet fanns det massvis av hierarkier överallt i samhället, både i Israel och i resten av världen. Uppdelningar människor emellan som värderade människor olika och som skapade vattentäta skott mellan olika kategorier. När evangeliet började spridas och församlingsgemenskaper grundades förändrades detta i grunden och församlingen blev en radikalt annorlunda gemenskap utan hierarkier. Paulus skriver så här:

”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” – Galaterbrevet 3:26-28

Jude eller grek betecknar den religiösa hierarki som fanns utifrån en judisk och gammaltestamentlig världsbild. Judarna var det enda folket som stod i förbund med Gud och bland judarna var det bara prästerna som fick göra tjänst i det heliga i templet och bland prästerna var det bara översteprästen som en gång om året fick gå in i det allra heligaste. Hedningarna eller grekerna hade ingen del i detta utan var förpassade att vara åskådare på avstånd. Alla dessa hierarkier bryts ner i Jesus. Alla människor kan få en relation med Gud genom Jesus och han är den enda medlaren mellan Gud och människor.

Slav eller fri betecknar de sociala hierarkier som alltid har funnits bland människor och som på ett fruktansvärt och obarmhärtigt sätt har dikterat villkoren för miljontals människor. Under antiken var slavarna som en lägre kast och det var otänkbart med gemenskap slavar och herrar emellan. I församlingen blev detta radikalt annorlunda. Efter mötet med Jesus delade människor med olika social bakgrund måltid med varandra och kallade varandra bröder och systrar.

Man eller kvinna betecknar den hierarki som från syndafallet har funnits mellan man och kvinna. Under antiken skulle en kvinna helst inte lämna hemmet och om hon ändå var tvungen att göra det var det viktigt att hon sänkte blicken när hon mötte någon längs vägen. I församlingen förändrades allt. Nya Testamentet talar om kvinnliga församlingsledare, kvinnliga apostlar, kvinnor som profeterar osv. I Jesus är vi inte man eller kvinna, vi är ett i honom.

Paulus uppmanade aldrig människor att på ett rebelliskt sätt göra uppror mot dessa hierarkier. Han uppmanade greker att respektera det judiska folket varifrån frälsningen hade kommit. Han uppmanade slavar att respektera sina herrar och arbeta flitigt. Han uppmanade kvinnor att respektera sina icke-troende män så att de genom det skulle komma till tro. Det revolutionerande var att församlingen var kallad att på ett radikalt sätt leva ut den nya enheten i Jesus och genom kärleken och jämlikheten i sina relationer visa hur evangeliet krossar alla hierarkier. När församlingen fungerar i detta tror jag att den blir som surdegen Jesus talar om som har potentialen, i sig, att transformera hela samhället.

Församlingen är kallad att vara hierarki-fri. Detta måste få konsekvenser för allt; våra relationer, gemenskapen, ledarskap, ekonomi, beslutsfattande etc. Har vi lyckats med det?

8 svar på ”Evangeliet spränger hierarkier”

 1. Bra skrivet, Rickard!

  Vi är kallade att leva i ömsesidigt underordnande på Kärlekens väg. Tror också på att vi behöver komma tillbaka till beslutsfattande genom konsensus som de gjorde under NT.

  Inom den institutionella/traditionella kyrkan finns ju det kyrkohistoriska arvet av hierarki sedan kejsare Konstantin som nog är hårt ingrott och endast kan övervinnas i och genom en uppenbarelse av Kristus och hans brud/kropp/hus/familj. Finns det i något samfund en hierarki-fri?

  Allt gott i Kristus, broder!
  // Daniel

  1. Daniel, tack för uppmuntran!
   Jag håller helt med dig. Anledningen att många församlingar är skeptiska till konsensus är nog att vi har tappat det allmänna prästerskapet och att församlingarna därför många gånger är fyllda av människor som aldrig mognar i Jesus som de ska. Om man då ska försöka söka Guds vilja tillsammans blir det kalabalik eftersom mognad och ödmjukheten saknas. En annan sak är väl att det är svårt att se hur en församling med flera hundra medlemmar ska fatta beslut genom konsensus medan det är det mest naturliga i världen för en församling som mer fungerar som en andlig familj.
   Det finns som du säger så mycket från det institutionella kyrkosystemet som liksom sitter i ryggmärgen på oss och binder oss som lärjungar och församlingar men jag är övertygad om att Jesus vill sätta oss fria!

  1. Tack Camilla!
   Jag började följa din blogg för ett någon vecka sedan. Mycket spännande att läsa om det ni står i!

 2. Tack Richard Cruz, jag tycker du ofta har bra tolkningar. Frågan är om du inte har missuppfattat en del angående Galaterbrevet 3:26-28? Hierarkier behöver inte vara något ont eller mot Guds tanke med oss människor och det förändras inte i grund genom det nya förbundet. Jag finner att det finns sunda bra hierarkier i bibeln och att de inte upphävs av apostlarna.

  Alla i Israels folk kunde få en relation med Gud när tempelgudstjänsten var intakt. Det fungerade eftersom det var en Herrens förordning. Om sedan den relationen var så stark som det är möjligt idag, är en annan sak.

  All relation med Gud sker genom medlare och grunden för allt Guds handlande är ytterst Messias, även om Jeshua inte var född. Han är den som offrats från världens grundläggning, eftersom Gud inte befinner sig inom tidens begränsning. Förebilden till detta finns i översteprästen i templet och Jeshua uppehåller den tjänsten idag i dess fullhet i det himmelska tabernaklet. Kung David och många andra hade en personlig relation med Gud, men det är ett ”uppdaterat” förbund idag då Anden kan ges till alla människor, även till dem som inte tillhör förbundsfolket Israel.

  Paulus nämner hierarkier när det gäller familjen, man, kvinna, barn. Dessa är inte upplösta, även om det idag verkar vara så tyvärr. Det talas om underordnande både när det gäller församlingslivet och i familjen. 1 Kor 11:2-3 nämner Gud, Kristus, man, kvinna. Biblisk hierarki handlar inte om att människor har olika värde, utan om en ordning i kärlek för att det skall fungera på det sätt som Gud tänkt. Paulus uppmanar t ex aldrig någon som är slav att göra uppror mot sin herre och hävda att han är fri. Det finns fortfarande män och kvinnor, könen är inte upphävda även om onda makter försöker göra det idag. Förnekandet av hierarkier är grogrund för laglöshet. Med detta menar jag inte att du har den målsättningen, inte alls.
  Jag tror att du missförstått texten i fråga, men även läser in ett modernt frihetsideal som bibeln inte nämner något om.

  Det finns inget klart stöd för att församlingar skall ledas av en kvinna. De klara texterna talar om att medhjälpare kan vara kvinnor. Att kvinnor kan och skall både bedja och profetera ger inte stöd för kvinnliga församlingsledare. Att de kan fungera som så tillsammans med sin egen man, är något annat.

  Det Galaterbrevet 3:26-28 säger är att ”I KRISTUS” inför Gud finns det inte man eller kvinna, men i det naturliga fysiska livet finns dessa bibliska hierarkier kvar.
  Med önskan om nåd och frid över dig!

  1. Hej SÅ och tack för din kommentar!

   När kvinnor utestängs från ledarskap i församlingen eller familjen vad är det de egentligen utestängs från då? Enligt Jesus är ledarskap aldrig en position över någon annan. Allt ledarskap handlar om att vara en tjänare och en slav. Varför skulle inte både män och kvinnor få tjäna? När Jesus blir världshistoriens största ledare sker det inte uppifrån utan nerifrån genom att han ger sitt liv som mänsklighetens tjänare. Kan det verkligen vara förbehållet män att tjäna andra i självutgivande kärlek?

   När man tolkar ledarskap hierarkiskt blir den stora frågan vem som ska ha rättigheten att leda över någon annan. Om man ser ledarskap som icke-hierarkiskt, och tjänande på det sätt som Jesus talar om det, då blir andra frågor viktiga.

   Jag tror att det finns bibliskt stöd för att kvinnor kan tjäna precis på samma sätt som män i olika gåvor och tjänster. Jag vet dock att det finns andra som har en annan syn och det respekterar jag givetvis även om jag inte håller med.

   Jag uppskattar den här typen av kommentarer och tror att samtal på det här sättet kan vara berikande.

   Frid!

   1. Tack Richard för ditt svar.

    Naturligtvis får alla vara med och tjäna i en självutgivande kärlek för varandra. Men Gud har gjort män och kvinnor olika och det är inte svårt att se i bibeln att en kvinna är inte satt till att vara en församlingsföreståndare, inte heller ”att råda över sin man”. Men allt detta skall ske i kärlek.

    Detta ser jag som Guds kloka förordningar som vi skall respektera. Lika värde har inte med lika uppgifter att göra. Att män sedan dragit sig undan ansvar så att kvinnor fått träda in (och göra ett bra arbete) är att betrakta som undantag från (Guds) regel.

    Menar du att i Guds rike är alla hierarkier upplösta? Jag tror inte på att någon förändring skett i och med att det nya förbundet inträtt, när det gäller detta område. Jag kan inte se att 1 Kor 11:1-3 är förenligt med att hieraki är avskaffad. men jag kan ha fel, det har jag haft förr. 🙂

    1. Hej igen! Jag ber om ursäkt för mitt sena svar, det blir lite så i sommartider… =)

     Personligen tror jag att Jesus ger oss ett nytt sätt att förhålla oss till varandra i Guds rike där det inte längre är över och under. Ett exempel på detta är från Matteus 23:

     8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. 9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. 10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

     Angående 1 Kor 11:1-3 så finns det olika tolkningar. Jag kanske återkommer med ett blogginlägg längre fram om hur jag ser på saken.

     Med önskan om en skön sommar!

Lämna ett svar