På frukten känner man trädet

När Jesus talar om hur hans lärjungar ska känna igen falska profeter i Matteus kapitel 7:15-20 talar han om frukten på ett träd. Ett gott träd bär god frukt. Ett dåligt träd bär dålig frukt.

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

Den här bibelpassagen används märkligt nog inte så sällan för att ursäkta dålig karaktär hos till synes framgångsrika ledare eller sammanhang.

”Se så många som samlas.”

”Se vilken skillnad de gör.”

”Se vilka mirakler som sker.”

Ibland leder den typen av framgång till en självupptagenhet som för med sig stora frestelser. Den egna tjänsten, eller den egna församlingens framgång blir så viktig att upprätthålla så man börjar kompromissa på andra områden. Framgången blir en ursäkt för att börja tumma på sanningen, sko sig ekonomiskt, missbruka makt eller ge efter för andra typer av frestelser.

När Jesus talar om att god frukt i Matteus 7 verkar det dock inte handla alls om framgång. I stycket efter (Matt 7:21-23) säger nämligen Jesus:

Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Att utföra spektakulära under och tecken i Jesus namn är inte det som Jesus benämner ”god frukt”. Det vore helt ologiskt när man läser hela sammanhanget. Däremot är det viktigt att poängtera även det omvända. Att någon utför under och tecken i Jesus namn är inte heller ett bevis för att personen är en falsk profet. I så fall skulle även Jesus och alla hans lärjungar vara falska profeter. Från Jesus utgångspunkt går det inte att bedöma en person eller ett sammanhang utifrån dess framgång. Varken närvaron eller frånvaron av framgång avslöjar huruvida det är ett gott träd.

Så vad är det för slags frukt vi ska leta efter? Jesus berättar inte det i den här texten. Jag skulle vilja visa på två andra bibeltexter som jag tror kan få vara konkreta verktyg när vi ser efter god frukt. Först Johannes döparen i Lukas 3:7-14.

Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom: ”Huggormsyngel’! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.” Folket frågade honom: ”Vad ska vi då göra?”

Han svarade dem: ”Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt.

Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: ”Mästare, vad ska vi göra?” Han svarade dem: ”Kräv inte mer än vad som är bestämt.

Även soldater frågade honom: ”Och vi, vad ska vi göra?” Han svarade dem: ”Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!

När Johannes döparen talar om god frukt – omvändelsens frukt så gör han det i ekonomiska termer. Det handlar om att dela med sig av det man har till andra. Det handlar om att inte sko sig själv genom att bända på reglerna. Det handlar om att vara nöjd med det man har och att inte använda sin makt för att få mer.

Den andra ledtråden finner vi hos Paulus i Galaterbrevet 5:22.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.

På frukten känner man trädet.

Lämna ett svar