Dopet och Anden

I NT hänger dopet i vatten och den helige Andes gåva samman med varandra. De är två sidor av samma mynt, två delar av samma händelse. Oskiljbara.

Innan Jesus påbörjar sin tjänst blir han döpt av Johannes i Jordanfloden och får ta del av den helige Ande. I Lukasevangeliet kan vi läsa följande:

När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.”
 Luk 3:21-22

Jesus dop bildade mönstret för församlingen under det första århundradet. När människor hörde evangeliet och ville bli lärjungar till Jesus döpte man dem i vattnet. I direkt anslutning till dopet lade man sina händer på dem och de fick ta emot den helige Ande. När Paulus talar om dopet och Andens gåva är begreppen så sammanvävda att det ibland är svårt att exakt veta vilket av myntets sidor han refererar till (ex. 1 Kor 12:13). Hebréerbrevets författare nämner dop och handpåläggning som två av grunderna i tron (Heb 6:2).

Det finns tre undantag i Apostlagärningarna som frångår det här mönstret (som jag även skrev om i seriens första del). Varje gång bekräftar dock dessa undantag det nytestamentliga mönstret att dopet och Andens gåva är sammanflätade.

  1. I Apg 8 predikar Fillippus i Samaria. Många blir befriade från demoner, människor omvänder sig och låter döpa sig. När apostlarna kommer till Samaria upptäcker de dock att de som blivit döpta inte tagit emot den helige Ande så apostlarna lägger händerna på dem så att de också får ta emot Andens gåva på ett märkbart sätt.
  2. I Apg 10 predikar Petrus, lite motvilligt, för första gången evangeliet för icke-judar i Kornelius hus. Gud överbevisar Petrus om sin kärlek till hedningarna genom att han ger dem av sin Ande så att de församlade börjar tala i tungor och prisa Gud redan medan Petrus predikar evangeliet. När Petrus och hans medarbetare ser att folket blir fyllda av den helige Ande låter de också döpa dem.
  3. I Apg 18 möter Paulus några troende i Efesos. Han upptäcker snabbt att något inte stämmer, de hade inte tagit emot den helige Ande. Det visar sig också att de inte är döpta i Jesus namn. Paulus berättar om dopet och om den helige Ande. De låter döpa sig och när Paulus lägger händerna på dem tar de på ett märkbart sätt emot den helige Ande och börjar tala i tungor och profetera.

Två förändringar har gjort att kyrkan genom stora delar av historien helt tappat dopet och Andens gåva som steget in i livet som lärjunge till Jesus. Den ena förändringen var att man började döpa spädbarn. Det är svårt att helt veta när detta började men troligen blev det mer eller mindre standard när kyrkan förenades med staten och alla i Romarriket skulle in under ”kristendomen”. Den andra förändringen var att man i kyrkan tappade tron och förväntan på den helige Ande som en levande och personlig verklighet. Istället för att leva i och förmedla Andens kraft och närvaro blev talet om den helige Ande endast teoretisk teologi. Dessa två förändringar gjorde att dopet skiljdes från både lärjungaskapet och Andens gåva.

I NT är två saker oerhört tydliga.

  1. Det är människor som har hört evangeliet och fattat ett medvetet beslut att följa Jesus som döps.
  2. När man lade sina händer på nydöpta lärjungar fick de ta emot den helige Ande på ett, för de själva och för omgivningen, omedelbart märkbart sätt. Ofta började de tala i tungor och ibland profetera men det märktes alltid att den helige Ande fyllde människors liv.

Att försöka följa Jesus utan den helige Ande är som att klippa gräsmattan med en nagelsax när gräsklipparen står redo i garaget. Det är Anden som ger oss kraft och frimodighet att vara vittnen för Jesus (ex. Apg 1:8). Det är Anden som formar vår karaktär så att vi blir mer och mer präglade av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Det är Anden som ger oss direktkontakt med Gud och möjligheten att höra hans röst (ex. Joh 16:13). Det är Anden som gör att var och en har något att förmedla när församlingen möts (1 Kor 14:26) Det är Andens som ger av sina gåvor så att det omöjliga blir möjligt (ex. 1 Kor 12-14).

Om du vill bli en lärjunge till Jesus men ännu inte låtit döpa dig och tagit emot den helige Ande – ta steget! =)

Om du döptes som spädbarn men nu har fattat ett medvetet beslut att följa Jesus och du vill döpa dig – låt ingen hindra dig!

Om du är döpt men inte tagit del av den helige Ande på ett märkbart sätt – Jesus vill ge dig av sin Ande!

Om någon av dess exempel stämmer in på dig skulle jag vilja uppmuntra dig att ta kontakt med någon som redan är en lärjunge till Jesus så kan den personen hjälpa dig vidare. (Om du inte känner någon som följer Jesus får du gärna ta kontakt här.)


Det här är tredje delen i en bloggserie om dopet.

  1. Dopet – första steget i livet med Jesus
  2. Dopet – en ny identitet
  3. Dopet och Anden
  4. Döpt = präst och missionär

Lämna ett svar