Döpt = präst och missionär

I skolans värld talas det mycket om lärarlegitimation. För att försäkra sig om kvalitén i skolan har man infört en legitimation för lärare och försvårat för skolor att anställa lärare som inte är legitimerade. Jag lägger mig inte i diskussionen om det är det bästa sättet eller inte men vill använda det som en bild på något annat.

Tyvärr finns det alldeles för många kristna som inte tror sig vara legitimerade för att göra en mängd olika saker som man istället tänker sig att professionella präster och pastorer får sköta. Man tänker sig att man inte är tillräckligt kunnig, tillräckligt duktig, tillräckligt helig eller tillräckligt mogen. Detta är djupt tragiskt. I livet med Jesus är dopet legitimationen att göra allt det som Jesus gjorde. Det beror inte på vår egen duktighet utan på att vi i dopet blir iklädda Jesus och får ta del av Anden.

I de flesta religioner finns det någon form av präster som är medlare mellan Gud och människor och som vi andra behöver för att komma i kontakt med det gudomliga. I NT kallas ALLA troende lärjungar till Jesus för präster. Exempelvis:

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. – 1 Pet 2:9

Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.
 – Upp 1:5-6

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus. – 1 Tim 2:5

I den församling som beskrivs i NT finns det bara en sorts präster: ALLA troende, och det finns bara en sorts prästvigning: dopet. Det innebär att varje nydöpt lärjunge genom den helige Ande och tillsammans med sina syskon kan höra Guds röst. Det innebär att varje nydöpt lärjunge med den helige Andes hjälp och tillsammans med sina syskon kan förstå och tillämpa Bibeln. Det innebär att varje nydöpt lärjunge också är kallad att i sin tur döpa andra. Det finns ingen annan ”döpar-legitimation” än att man själv har vänt om till Jesus och låtit döpa sig. En del av uppdraget som Jesus har gett oss som hans lärjungar (Matt 28:18-20) är faktiskt inte att låta döpa oss utan att döpa. Det innebär också att det inte behövs något annat än en gemenskap av döpta lärjungar för att kunna äta Herrens måltid tillsammans. Det behövs inga medlare. Du är en präst!

Dopet innebär också att vi är avskiljda missionärer i den här världen. Kort innan Jesus lämnade sina lärjungar sa han:

”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” – Joh 20:21

Guds son valde att sändas till den här världen och födas som människa. Han uppmanade inte oss att komma till honom. Han gick till oss. Han blev en av oss för att etablera en nytt rike mitt ibland oss, visa vem Gud är och kalla oss in i efterföljelse. Jesus är världshistoriens störste missionär (betyder kort och gott ”sänd”) och han sänder alla som följer honom på samma sätt som han själv blev sänd av Fadern. Det innebär att vi inte kan vänta på att människor ska komma ”till oss” utan att Jesus vill sända oss ut i alla miljöer och sammanhang i den här världen och där förmedla de goda nyheterna om honom.

I Carl-Erik Sahlbergs bok Missionens historia genom 2000 år beskriver han vad det var som gjorde att den tidiga församlingen kunde växa så dramatiskt från några få lärjungar till att stora delar av befolkningen i Romarriket följde Jesus. En av de faktorerna var att varje nydöpt lärjunge omedelbart blev en missionär.

Om du är en efterföljare till Jesus kallar han dig att dela med dig av de goda nyheterna till alla människor i din omgivning (Ex: dela evangeliet med 3 cirklar). Det spelar ingen roll om du döptes igår eller för 20 år sedan. Du behöver inte be om lov eller få någons tillåtelse att göra allt det som Jesus gjorde. Du är en av Jesus legitimerad missionär och präst, iklädd Jesus, fylld av den helige Ande! Var frimodig och tjäna Herren med glädje!


Det här är fjärde delen i en bloggserie om dopet.

  1. Dopet – första steget i livet med Jesus
  2. Dopet – en ny identitet
  3. Dopet och Anden
  4. Döpt = präst och missionär

Lämna ett svar