Dopet – första steget i livet med Jesus

När Jesus gav sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och göra lärjungar var dopet en av de tydliga saker som han sa åt sina lärjungar att utföra. Om du är en lärjunge till Jesus innebär det att Jesus inte bara vill att du ska bli döpt utan att han också har gett dig uppdraget att döpa andra.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” – Matt 28:18-20

För vissa människor för ordet ”dop” med sig en rad olika religiösa associationer. När Jesus ger uppdraget att döpa betyder det rätt och slätt att doppa eller att nedsänka. Dopet är inte en avancerad religiös ritual. Dopet är en enkel handling som han har gett alla sina lärjungar i uppdrag att utföra med de som vill påbörja det nya livet med Jesus.

Det finns många, både nutida och kyrkohistoriska, idéer om att man behöver mycket undervisning och lång tid av överväganden innan man låter döpa sig. Jesus verkar inte dela de idéerna. Han säger åt sina lärjungar att 1) döpa nya lärjungar och 2) lära dem att hålla allt vad han har befallt. Det finns inga kunskapskrav för att kunna bli döpt. Det viktiga är att det finns ett personligt beslut att följa Jesus och låta honom vara Herre.

I Nya Testamentet finns inga så kallade ”frälsningsböner” beskrivna. Där är det hela tiden tydligt att det är dopet som är människans respons på evangeliets erbjudande. När Petrus predikade evangeliet om Jesus på Pingstdagen står det att det högg till i människors hjärtan och att de frågade vad de behövde göra. Petrus svar var att de behövde omvända sig och låta döpa sig.

När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. – Apg 2:37-38

När NT beskriver vägen in i det nya livet med Jesus är det fem nyckelord som är återkommande. Tro, omvändelse, förlåtelse, dop och den helige Ande. Det är Gud som föder tro, som förlåter synd och ger av sin helige Ande, där är vi som människor mottagare. Människans respons är att omvända sig och låta döpa sig. NT använder de här fem begreppen för att beskriva olika aspekter av samma erfarenhet. Av alla omvändelser som finns beskrivna i NT är Paulus den som väntade längst från det att han mötte Jesus till han döpte sig. Han väntade tre dagar.

Vid de tillfällen i Apostlagärningarna där någon av dessa fem aspekter saknas av människors erfarenhet av Jesus beskrivs det alltid som ett undantag och att det finns behov av komplettering.

 1. I Apg 8 predikar Fillippus i Samaria. Många blir befriade från demoner, människor omvänder sig och låter döpa sig. När apostlarna kommer till Samaria upptäcker de dock att de som blivit döpta inte tagit emot den helige Ande så apostlarna lägger händerna på dem så att de också får ta emot Andens gåva på ett märkbart sätt.
 2. I Apg 10 predikar Petrus, lite motvilligt, för första gången evangeliet för icke-judar i Kornelius hus. Gud överbevisar Petrus om sin kärlek till hedningarna genom att han ger dem av sin Ande så att de församlade börjar tala i tungor och prisa Gud redan medan Petrus predikar evangeliet. När Petrus och hans medarbetare ser att folket blir fyllda av den helige Ande låter de också döpa dem.
 3. I Apg 18 möter Paulus några troende i Efesos. Han upptäcker snabbt att något inte stämmer, de hade inte tagit emot den helige Ande. Det visar sig också att de inte är döpta i Jesus namn. Paulus berättar om dopet och om den helige Ande. De låter döpa sig och när Paulus lägger händerna på dem tar de på ett märkbart sätt emot den helige Ande och börjar tala i tungor och profetera.

Om du tror på Jesus men kanske ännu inte döpt dig, ännu inte omvänt dig så att Jesus är Herre i ditt liv, eller ännu inte tagit emot den helige Ande så vill jag uppmuntra dig att inte vänta längre! Ta del av hela paketet! =) Ta kontakt med någon som följer Jesus så kan han eller hon hjälpa dig vidare. Tro, omvändelse, förlåtelse, dop och Andens gåva är olika delar av samma erfarenhet som Jesus vill leda dig in i från första början i vandringen med honom!

Om du är en lärjunge till Jesus som har fått erfara de här sakerna personligen så skulle jag vilja uppmuntra dig till att ge det vidare till andra! Du behöver inte vara en präst för att döpa – enligt NT är alla troende präster! Du behöver inte tillstånd från någon ledare – du har både tillståndet och uppdraget att döpa – direkt från Jesus! Du behöver inte någon kyrkobyggnad med dopbassäng – döp där det finns vatten: hav, sjöar, åar, pooler eller varför inte i ett badkar!


Det här är första delen i en bloggserie om dopet.

 1. Dopet – första steget i livet med Jesus
 2. Dopet – en ny identitet
 3. Dopet och Anden
 4. Döpt = präst och missionär

2 svar på ”Dopet – första steget i livet med Jesus”

  1. Hej Madeleine!

   Om du har velat döpa dig men inte fått hjälp med det kan jag bara beklaga. Så ska det inte vara! Jag är övertygad om att det finns människor som gärna hjälper dig in i dop, lärjungaskap och församlingsgemenskap. Om du skickar ett mail till mig ska jag göra vad jag kan för att connecta dig med någon församling i närheten där du bor.

   rickard@cruz.se

Lämna ett svar