Dopet – en ny identitet

Paulus beskriver dopet på flera olika sätt i sina brev. I Romarbrevet 6 beskriver han dopet som en begravning.

Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. – Rom 6:3-4

Dopet är markeringen för att ett gammalt liv avslutas och ett nytt liv tas sin början. Detta hör intimt samman med omvändelsen som innebär att jag slutar att gå min egen väg, vänder om, och börjar gå på Jesus väg. Det innebär inte att precis allt är helt annorlunda direkt efter dopet men det innebär att livet levs med en helt annan utgångspunkt med Jesus som Herre. I Galaterbrevet skriver Paulus så här:

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. – Gal 3:26-28

Detta är ett uttryck som återkommer väldigt ofta i Paulus brev – i Kristus. De som har blivit döpta har blivit döpta in i Kristus. Här skriver Paulus att de har iklätt sig Kristus. Det innebär en ny identitet och en ny position. Det innebär att Gud ser på våra liv genom Jesus och hans kors eftersom vi är i honom. Det innebär att vi kan be till Gud i Jesus namn och att han har lovat oss att Gud kommer att ge oss det vi ber om. Det innebär att vi är Jesus när han sänder oss i tjänst för den här världen och att vi aldrig är ensamma vad vi än möter.

Paulus stryker under att dopet därför förändrar hela vår identitet. I den här världen kan saker som etnicitet, sociala hierarkier eller kön vara det som definierar vilka vi är. När vi är döpta in i Jesus Kristus är det inte längre något av detta som är det primära. Vi är alla ett i honom och tillhör ett nytt folk, en ny skapelse. Därför är dopet inte heller en privat eller individualistisk handling. Dopet förenar mig med Guds världsvida församling och är enligt NT det som gör mig till en medlem i den lokala församlingsgemenskapen – en kroppsdel i kroppen med något unikt att tillföra.

För lärjungarna under det första århundradet fick detta dramatiska konsekvenser. De hierarkier som höll uppe hela Romarriket utmanades av lärjungarna när män och kvinnor, slavar och fria, judar och greker följde Jesus tillsammans, åt tillsammans, delade sina ägodelar med varandra och kallade varandra för syskon. Skillnaderna fanns kvar men det var inte de som definierade vem man var. När dessa lärjungar inte längre hade sin identitet i det som var så viktigt i det omgivande samhället blev församlingen en politisk protest som enligt makthavarna hotade samhällets grundvalar. Om folk började ifrågasätta varför kvinnor, slavar och ”andra folkslag” skulle kuvas hur skulle då Kejsaren i längden behålla sin makt? Dopets dramatiska sociala konsekvenser är definitivt något vi behöver återupptäcka i vår tid.

Att döpas in i Kristus ger också den troende en ny position i den andliga verkligheten. I Bibelns världsbild pågår en ständig konflikt mellan Guds rike och Satans rike. De goda nyheterna är dock att genom Jesus död och uppståndelse är segern redan vunnen.

Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter , och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. – Ef 1:20-23

Som hans församling, lärjungar döpta in i honom, är vår position precis där – i honom – över allt mörker, all ondska och alla makter i den här världen. Det innebär att vi, enkla lärjungar, utifrån vår nya identitet, har fått auktoritet att stå emot fiendens hela välde och befria människor från demoniska band. När vi utövar den auktoriteten gör vi det inte utifrån vår egen förträfflighet utan utifrån vår nya position i honom.

Dopet förändrar alltså förhållningssättet till hela min omgivning. Relationen till Gud, relationen till andra lärjungar, relationen till min omgivning och omvärld och positionen i den andliga striden.

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. – 2 Kor 5:17


Det här är andra delen i en bloggserie om dopet.

  1. Dopet – första steget i livet med Jesus
  2. Dopet – en ny identitet
  3. Dopet och Anden
  4. Döpt = präst och missionär

Lämna ett svar