7 befallningar från Jesus

I många rörelser världen över används ett enkelt redskap för att gemenskaper av människor som är nya i tron ska formas till lärjungar till Jesus. Processen kallas 7 befallningar från Jesus (engelska: 7 commands of Christ), och är en naturlig fortsättning på 7 tecken i Johannesevangeliet. De sju befallningar som många använder är följande:

 1. Förändring (omvändelse och tro) – Luk 19:1-10
 2. Vatten (dop) – Apg 16:11-16
 3. Eld (den helige Ande, kraft, bön och handpåläggning) – Apg 8:12-18
 4. Berätta (dela vidare, evangeliet, dela berättelser) – Joh 4:1-43
 5. Bön (lyssna till Gud, be om frimodighet, andlig krigföring) – Apg 4:23-32
 6. Samlas (församling, gemenskap, Herrens måltid etc.) – Apg 2:42-47
 7. Gå ut (missionsbefallningen) – Matt 28:18-20 och Luk 10:1-20

Varje del i processen består av en enkel upptäckande bibelläsning där man läser en bibeltext och ställer fyra enkla frågor till varandra:

 1. Vad står det? (Återberätta tillsammans det ni precis har läst.)
 2. Vad betyder det?
 3. Vad behöver jag göra?
 4. Vem kan jag dela det här med?

Det är ingenting som säger att man måste sprida ut dessa sju över tid. I NT tog nya lärjungar ofta flera av stegen i processen vid ett och samma tillfälle. Exempelvis är mönstret i NT att omvändelse, dop och Andens gåva är olika delar av samma händelse.

Fördelen med den här typen av enkla processer för att forma lärjungar är flera:

 • De är Jesuscentrerade – Uppdraget är trots allt att göra lärjungar till Jesus och inte oss själva.
 • De är enkla och reproduceringsbara – Vem som helst kan sätta igång en sådan här process.
 • Skapar beroende av Anden och Ordet. Eftersom processen bygger på bibeltexter och enkla samtalsfrågor blir de nya lärjungarna inte beroende av den som undervisar.
 • Stimulerar lärjungaskap som omsätts i praktisk handling.
 • Bygger från början in multiplikation i nya lärjungars DNA.

Lämna ett svar