Kärlek som förvandlar världen

Vi lever i en tid då mörka krafter vill spela på människors rädslor för att skapa motsättningar och hat mellan olika grupper i samhället. Det finns inget bättre motgift än den kärlek som Jesus personifierar och som han visar när han ger sitt liv för mänskligheten. Jesus visar en kärlek som är ganska olik den individualistiska upplevelsetörstande kärleken som presenteras i populärkulturen.  Han visar en agerande, självuppoffrande och villkorslös kärlek som är själva meningen med vår existens.

Kärlek i handling. Många gånger framställs kärleken som en känsla. Något som inte går att styra över eller kontrollera. Något som närmast ”kommer över” individer och tar kontroll eller ”lämnar” efter en tid.  Jag är oerhört tacksam till Gud att han inte älskar på det sättet. I Johannesevangeliet kan vi läsa:

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

Guds kärlek är kärlek i handling. Gud visar alltid sin kärlek genom att agera. Det är absolut inget fel på känslor av kärlek men känslor är förrädiska och de kommer och går. Sann kärlek agerar för den andres bästa. Oavsett vad vi känner för människor i vår omgivning kallar Jesus oss att agera i kärlek.

Självuppoffrande kärlek. Vid första anblicken kan det verka som att Jesus blev avrättad. I själva verket gav han frivilligt sitt liv för den här världens skull. Han dog för våra synder för att möjliggöra frihet, ett nytt liv och en förvandlad skapelse. Kort innan han dog sa Jesus till sina lärjungar:

”Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” (Joh 15:12-13)

Sann kärlek är aldrig en jakt efter upplevelser eller välbefinnande. Sann kärlek offrar sig själv för sina medmänniskor. Jesus visade vägen när han blev en av oss och lät sig själv föras bort likt ett oskyldigt lamm till slakt – för vår skull.

Villkorslös kärlek. Jesus blev världens frälsare genom att ge sitt liv för sina fiender. Jesus gav sitt liv för de religiösa ledarna som uppviglade folket emot honom. Jesus gav sitt liv för Pontus Pilatus som gav ordern att korsfästa honom. Jesus gav sitt liv för soldaterna som torterade honom och spikade fast honom på korset. Jesus gav sitt liv för lärjungarna som alla hade lämnat honom. Jesus gav sitt liv för en värld som vänt Gud ryggen. När han hängde på korset bad han: ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Villkorslös kärlek hör intimt samman med förlåtelse. Den som inte förlåter kan inte älska. Förlåtelse handlar inte, som en del har fått för sig, att säga att allt är ok eller att bejaka onda handlingar. Förlåtelse handlar om att ge upp sitt behov av hämnd på alla plan. Jesus utmanar oss att följa honom i denna radikala villkorslösa kärlek:

”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende . Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:43-44)

Detta är en fiendekärlek utan villkor som inte lämnar något utrymme för hat eller hämnd. Det är denna kärlek som förvandlar världen.

Många gånger under historien har det sagts att ”efter detta kommer världen inte vara densamma”. Det är möjligen sant i lite varierande grad. Det finns dock en händelse under världshistorien som kom att förändra förutsättningarna för hela vår tillvaro på ett totalt genomgripande sätt – när Jesus dog och uppstod i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Ingen händelse har påverkar världen mer och inget är mer betydelsefullt för en människa än hur hon tar ställning till den händelsen. När Jesus gav sitt liv startade han en kärlekens revolution. Jesus älskar dig och han kallar dig att bli hans efterföljare. Vill du ta emot hans kärlek? Vill du ge den vidare? Vill du bli en del av en kärlekens gemenskap med uppdraget att förändra världen?

Lämna ett svar