Kärlek som förvandlar världen

Vi lever i en tid då mörka krafter vill spela på människors rädslor för att skapa motsättningar och hat mellan olika grupper i samhället. Det finns inget bättre motgift än den kärlek som Jesus personifierar och som han visar när han ger sitt liv för mänskligheten. Jesus visar en kärlek som är ganska olik den individualistiska upplevelsetörstande kärleken som presenteras i populärkulturen.  Han visar en agerande, självuppoffrande och villkorslös kärlek som är själva meningen med vår existens.

Fortsätt läsa ”Kärlek som förvandlar världen”

Evangeliet om Guds rike

Idag publicerar tidningen Dagen en artikel där jag intervjuas om Guds rike. En av de saker jag lyfter fram handlar om evangeliets innehåll.

Om någon bad dig att kort sammanfatta vad evangeliet innehåller, vad skulle du svara då? Jag tror att de flesta troende kristna skulle säga att evangeliet handlar om Jesus död och uppståndelse, och syndernas förlåtelse för den som tror.

På flera ställen i evangelierna, innan hans död och uppståndelse, står det att Jesus predikade evangeliet om Guds rike (ex. Matt 4:23, 9:35, Luk 4:43, 8:1, 16:16). När Jesus sände ut sina lärjungar gav han dem i uppdrag att predika samma budskap och förkunna: ”Guds rike är nu här!” Det budskapet kunde inte handla om korset eller uppståndelsen, eller hur?

Missförstå mig inte. Korset och uppståndelsen är helt avgörande för kristen tro och ett liv som lärjunge till Jesus. Kan det dock vara så att evangeliet är så mycket större än ”evangeliet om syndernas förlåtelse”? Vad innebär evangeliet om Guds rike? Vad innehåller evangeliet om Guds rike?

Vad tänker du?

Leva som död

Ikväll ska jag till Immanuelskyrkan i Malmö för att tala på ett möte för unga vuxna. Jag har blivit ombedd att tala om lärjungaskap. Jag kommer att utgå från Lukas kapitel 14 där Jesus talar om att beräkna kostnaden för att följa honom. Som så många gånger tidigare fastnade jag vid stället i vers 27 där Jesus säger:

”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.”

Eftersom vi läser det här i efterhand har vi lätt att tänka att det handlar om Jesus kors men Jesus sa faktiskt det här till sina lärjungar innan han gav sitt liv. En person som bar sitt kors vid den tiden var en person som var på väg till sin egen avrättning. En person som bar sitt kors var i princip redan död. Det här får mig att tänka! Hur skulle våra liv se ut om vi levde som om vi vore döda? Vilka saker skulle vi prioritera? Vilka saker blir viktiga? Vilka saker blir oviktiga?

Open Doors aprilnummer handlar om de förföljda kristna i Nordkorea som lever under en enorm press. En person som avslöjas som kristen blir inte bara avrättad, många gånger sätts hela familjen eller släkten i arbetsläger. En kristen ledare från Nordkorea säger så här:

”När vi komer till tro väljer vi att en dag dö för Kristus. Varje kristen i Nordkorea har gjort det valet. Varje kristen i mitt land har martyrernas sinnelag i sig. Om man förlorar den mentaliteten, även bara för en sekund, så orkar man inte bära bördan av att vara en Jesu efterföljare.”

Trots denna enorma press som våra syskon i Nordkorea utsätts för kommer människor regelbundet till tro. Våra förutsättningar i Sverige är helt annorlunda men Jesus ger oss samma kallelse som dem att ta upp vårt kors och följa honom. Det som är värt att dö för är också värt att leva för! (Det som inte är värt att dö för är inte heller värt att leva för…) När vi lever som om vi vore döda kan vi verkligen börja leva!