Lärjunge till vem?

Det stora uppdraget från Jesus innebär att göra alla folk till hans lärjungar. Det här uppdraget gav Jesus till sina lärjungar för snart 2000 år sedan och det gäller alla som följer honom i alla tider. Lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar osv.

Mitt i alla detta tror jag att det är oerhört viktigt att påminna oss om vem det är vi är lärjungar till – både för egen del och när vi hjälper andra att följa. Jag skulle vilja använda mig av en bild som jag hörde av Neil Cole. Om du har erfarenhet av en kopiator vet du att en kopia av en kopia alltid blir sämre än en kopia av ett original. En kopia av en kopia av en kopia blir snart oläslig. På samma sätt är det i lärjungaskap. När vi kopierar oss själva multipliceras våra egna svagheter i nästa generation lärjungar och bilden av Jesus blir alltmer otydlig. Lösningen är att låta varje generation av nya lärjungar bli efterföljare till Jesus och inte till mig eller någon annan.

En sann Gudsrikesrörelse kan bara ske när människor lär sig att vara beroende av Jesus, Anden och Ordet. Tyvärr hindras det många gånger när människor görs felaktigt beroende av ledare och andra och aldrig på riktigt växer upp till mogna efterföljare till Jesus.

En annan bild. En förälder som skedmatar sina barn när de är tonåringar är ingen bra förälder. Vår snart 1,5-åring vägrar till och med låta oss mata honom. På samma sätt mognar man inte som lärjunge om ens näringsintag är färdigtuggad ”undervisning” i form av att någon berättar för mig vad Ordet säger och vad det borde får för konsekvenser.

Victor John brukar säga att vi inte ska berätta för människor vad de ska göra utan istället hjälpa dem att själva upptäcka vad de behöver göra. Istället för att göra människor beroende av mig behöver jag göra dem beroende av Jesus, Anden och Ordet. Det bygger långsiktig mognad. Ledare som gör sig själva till orakel som andra människor blir beroende av kan lyckas samla många människor men kommer aldrig att få se den typ av rörelse som Gud har på sitt hjärta. De där oraklen kan se lite olika ut i olika sammanhang. Det kan handla om ”profetiska” orakler som människor tror sig behöva för att höra Gud. Det kan handla om kunskaps-orakler som människor tror sig behöva för att förstå Bibeln. Det kan handla om ämbets-orakler som människor tror sig behöva för att överhuvudtaget vara en del av ”kyrkan”. När vi upptäcker att vi själva har blivit orakel för andra människor är dags att vända om. Vi får inte älska ljudet av vår egen röst och vår egen ”tjänst” så mycket att vi hindrar människor från att på riktigt följa Jesus.

Jag tror att en av de största utmaningarna idag för att göra lärjungar till Jesus är den enorma tillgång det finns på undervisning idag på nätet i form av podcast och youtube. Mycket av detta kan vara gott, inspirerande och uppmuntrande men tyvärr är det alltfler som tittar mer på youtube än i Bibeln och lyssnar mer på podcasts än på Anden. Frågan är: Vems lärjunge är man då?

En av de mest spännande sakerna med att upptäcka hur Guds rike kan få vara som en gräsrotsrörelse är upptäckten att Gudsrikets fulla potential finns hos varje lärjunge och hos varje enkel gemenskap av lärjungar. Det innebär inte individualistisk självständighet. Vi är ömsesidigt beroende av varandra – men vi har fått allt vi behöver av honom. Det gör att varje lärjunge kan göra allt det Jesus och hans första lärjungar gjorde: göra lärjungar, dela evangeliet om Guds rike, döpa människor och plantera nya församlingar.

Ett väldigt bra verktyg för att göra lärjungar till Jesus är den upptäckande bibelläsningen eller Bible Discovery Studies som det brukar kallas på engelska. Det handlar helt enkelt om att läsa en bibeltext tillsammans och samtala utifrån frågorna, 1) Vad står det, 2) Vad betyder det, 3) Vad behöver jag göra, 4) Vem ska jag dela det här med. Det här sättet att läsa Bibeln tränar människor att:

 • Inte bli felaktigt beroende av ledare.
 • Söka efter svar på sina frågor i Bibeln tillsammans med andra.
 • Omsätta budskapet i praktisk handling.
 • Dela det man lär sig vidare till andra.

De som har en gåva att undervisa tror jag behöver vara väldigt försiktiga med att inte prata för mycket. Uppdraget är trots allt inte att överföra kunskap utan att träna människor att göra allt det som Jesus har befallt.

 

Slutligen skulle jag vilja uppmuntra dig att fundera över frågorna: Vems lärjunge är du? Vems lärjungar blir de som du tränar?

Hint: Svaret på båda frågorna bör vara Jesus. =)

2 svar på ”Lärjunge till vem?”

 1. Hej Rickard, tack för tankeväckande inlägg om lärjungaskap. Har du nånsin tänkt på att översätta dina inlägg till engelska?
  Frid camilla

  1. Hej Camilla och tack för uppmuntran!

   Jag har funderat på det men inte mer än så. Jag verkar framförallt i Sverige så det har varit mest relevant att skriva texter på svenska. Vi får se i framtiden. =)

Lämna ett svar