Ni behöver inte någon som undervisar er

En och annan som läser den här rubriken tänker kanske, nu har det väl ändå gått för långt! Vad är det för anarki som förespråkas egentligen? Till mitt försvar vill jag säga att rubriken inte är min egen formulering utan hämtad från 1 Johannesbrevet kapitel 2.

”Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” 1 Joh 2:26-17

Det här är av förklarliga skäl ett av de bibelord som används allra mest sällan när någon undervisar andra! Som lärare eller talare undergräver man sin egen roll om man säger till människor att de egentligen inte behöver en. Kanske är det precis det fler skulle behöva göra. Sammanhanget i Johannes brev handlar om antikristliga villolärare som förvränger sanningen och försöker förvilla de troende. Johannes skriver att de troende inte behöver någon som undervisar dem eftersom de har fått smörjelsen (den helige Ande). Det här budskapet är dessutom inte på något sätt unikt i NT. Johannes påminner bara om det han själv hörde Jesus säga.

”Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.” Joh 16:13-14

Det fanns många personer som gärna ville att alla andra skulle lyssna på dem och det finns förmodligen en och annan sådan person även idag. Johannes skriver om en sådan person i sitt tredje brev.

”Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss.” (3 Joh 1:9)

Det är precis på grund av personer som Diotrefes som de flesta villoläror har uppstått genom historien. Villoläror som får utbredning uppstår sällan bland enkla efterföljare till Jesus som läser Bibeln och lyssnar till Anden tillsammans. De kommer nästan alltid från toppen av pyramiden i sammanhang där ledaren tillåts lägga sina personliga uppenbarelser på alla andra. Vägen framåt i församlingens utmaningar är inte bättre, mer välutbildade och mer vältaliga ledare – utan fler mogna lärjungar.

Hur kommer det sig att vi litar så lite på den helige Ande och så mycket på mänskliga ledare och lärare? Jag tror att vi behöver återupptäcka den helige Andes påtagliga närvaro i varje lärjunges liv. Den helige Ande är inte en teologisk idé eller en upplyftande känsla. Den helige Ande är en person, ständigt närvarande i våra liv för att hjälpa, instruera, forma och leda oss i in i den fulla sanningen. För att upptäcka det måste ledare sluta ta den helige Andes plats i människors liv. När du eller jag tar den helige Andes plats i människors liv hindrar vi människor från att mogna som lärjungar till Jesus.

Slutligen några råd

  • Tolka inte det här som någon slags individualistiskt – ”jag behöver ingen annan” – budskap. Allt liv i efterföljelsen av Jesus sker i gemenskap med andra efterföljare. När vi läser Ordet och lyssnar till Anden tillsammans med andra lärjungar kommer Han att leda oss.
  • Vad gör man om ledaren/ledarna i ens eget sammanhang älskar att vara främst? Se till att du finns i en församling där den helige Ande får utrymme att tala genom dig precis som du lyssnar på andra. Vi är kallade att undervisa varandra. Alldeles för många troende som är sprängfyllda med kunskap, vishet, erfarenhet och uppenbarelse, sitter vecka ut och vecka in och serveras ännu en monolog.
  • Om du är en ledare eller en person som undervisar andra – se till att inte göra människor beroende av dig. Påminn ständigt om att de inte behöver dig. Öppna alltid för samtal. Lyssna på vad andra har att säga. Svara inte på alla frågor. Lita på den helige Ande. Hjälp människor att själva söka sanningen i Ordet med Andens hjälp. Då kan du få vara med och göra mogna lärjungar.

Det här inlägget är en fortsättning på Lärjunge till vem?

Lämna ett svar