Lär dem att hålla allt som jag befallt er

Jesus gav många direkta uppmaningar till sina lärjungar under den tid som han levde och vandrade med dem. I exempelvis den så kallade Bergspredikan (Matt 5-7) kryllar det av dem. Några exempel:

 • Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
 • Älska era fiender och be för dem som förföljer er.
 • När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna.
 • Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma…
 • När du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar.
 • Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
 • Döm inte, så blir ni inte dömda.
 • Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

I många kristna traditioner har de saker som Jesus befaller sina lärjungar att göra inte ansetts vara mer än en ouppnåelig utopi. Man menar att det är omöjligt för människor att leva upp till den standard som Jesus målar upp. Det här har förstärkts i den lutherska traditionen som Sverige till stor del är präglad av. Där har man i sin uppdelning mellan lag och nåd har placerat det mesta av det Jesus säger i lagen. Utifrån en sådan tankegång är Bergspredikans viktigaste funktion att visa människor på sin egen otillräcklighet och oförmåga att leva det goda livet. Det är detta som i sin tur gör att människor inser sitt behov av Guds nåd. Det finns dock stora problem med den typen av resonemang.

Det Jesus befaller sina lärjungar att göra är inte en ouppnåelig utopi. Han säger inte de här sakerna för att lärjungarna ska försöka göra gott, misslyckas och inse hur dåliga de är. Nej, Jesus proklamerar att han kommer med ett nytt rike med obegränsad sprängkraft och att det riket är inom oss och mitt ibland oss. Johannes döparen sa om Jesus: ”det är han som döper i helig Ande och eld”. Jesus ger inte bara sina lärjungar instruktioner att följa. Han ger dem också kraft att klara av det. När Jesus exempelvis ger sina lärjungar i uppdrag att gå ut, hitta fridens personer, predika evangeliet, bota sjuka och driva ut demoner så står det inte att lärjungarna misslyckades och kom modlösa kom tillbaka. Nej, det är en helt annan bild som målas upp.

De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” (Luk 10:17)

Jesus ger oss inte instruktioner för att vi ska misslyckas. Han ger oss instruktioner för att han vill förvandla våra liv, vår omgivning och vår omvärld. Ibland lyckas vi, ibland misslyckas vi – men – allt det Jesus har sagt åt oss att göra vill han lära oss och ge oss kraft att faktiskt göra.

I slutet av Matteusevangeliet ger Jesus lärjungarna det stora uppdraget:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Uppdraget är att göra lärjungar. Tillvägagångssättet är att döpa människor och lära dem att göra de saker som Jesus har sagt. Det finns alldeles för många böcker om lärjungaskap och nästan lika många olika definitioner om vad lärjungaskap är för något. Det är faktiskt inte så krångligt som vi ibland vill få det till. En lärjunge är någon som håller på att lära sig att göra det som Jesus har befallt, och en av de sakerna är att i sin tur göra fler människor till lärjungar. Vi behöver egentligen inte heller en enda bok om lärjungaskapets innehåll. Evangeliet enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes duger gott. Där står det rakt upp och ner vad det är som Jesus har sagt åt oss att göra.

Slutligen några enkla råd på vägen.

 • Lärjungaskap är en process. När Jesus kallade sina första lärjungar sa han: ”Följ mig, jag ska göra er till människofiskare.” Att följa någon är per definition en resa och en livslång efterföljelse innebär att det är en livslång resa. Det finns få saker som skrämmer mig så mycket som människor som ger intryck av att de är framme – färdiga. Om vi tror att vi är färdiga har vi slutat följa.
 • Lärjungaskap förutsätter kapitulation. Att vara en lärjunge till Jesus innebär inte att vara perfekt. Tvärtom. Vad har den perfekte att lära sig? Däremot förutsätter lärjungaskap att vi faktiskt kommer till en punkt där vi kapitulerar och överlämnar hela våra liv till Jesus.
 • Lärjungaskap sker i gemenskap. Det är detta församlingen är tänkt att vara. En gemenskap av människor som hjälper varandra att följa Jesus och utföra hans uppdrag i den här världen. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver varandra. Mitt i all vår otillräcklighet och bristfällighet – med våra styrkor och svagheter. Om du är en ensam lärjunge som letar efter den perfekta församlingen så skulle jag bara vilja säga en sak. Du kommer inte att hitta den! Men om du trots allt skulle hitta den gör du bäst i att hålla dig borta. Annars förstör du den! =)
 • Ibland misslyckas vi. Även de första lärjungarna misslyckades många gånger. Ge inte upp! Bli inte alltför frustrerad över dig själv eller de du hjälper att följa Jesus. Han ger inte upp. Han hjälper oss att ta nya tag. Han ger oss ny kraft.

Jag är med er alla dagar till tidens slut. – Jesus

Lämna ett svar