Vaccinerad mot lärjungaskap?

Första gången jag träffade Victor John berättade han att en av principerna som de använder i den enorma rörelsen bland Bhojpuri i Indien är att aldrig undervisa människor bortom deras lydnad. I hela rörelsen är fokus att göra lärjungar och deras bild av en lärjunge är någon som lär sig att följa Jesus i praktiken. När man läser Bibeln tillsammans ställer man sig alltid frågan: Vad behöver jag göra? och delar med varandra vilka praktiska steg man vill ta i sin efterföljelse av Jesus utifrån det man har läst. Nästa gång man träffas stämmer man av hur det har gått för alla att göra det man bestämde sig för att göra. Det skulle till exempel kunna vara att förlåta människor i sin omgivning. Om merparten har praktiserat det man lärt går man vidare med nästa text. Om merparten inte har praktiserat går man inte vidare utan läser samma text/berättelse ur Bibeln igen. Om veckorna går utan att det blir någon praktisk tillämpning går man vidare för att hitta andra personer som både vill höra och göra. Victor säger: undervisa aldrig människor bortom deras lydnad!

När Victor berättade om det här för mig var min spontana tanke. OJ! Det är ju precis det vi gör hela tiden! I västvärldens kristenhet har vi länge haft en förkärlek till det teoretiska. Det här är så starkt rotat så att vi har inbillat oss att lärjungaskap innebär att överföra kunskap. Jesus målar upp en helt annan bild. Enligt det uppdrag Jesus har gett oss innebär lärjungaskap att lära människor att göra allt det han har befallt oss att göra.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” – Matt 28:18-20

När vi fortsätter att fylla oss själva eller andra människor med mer och mer kunskap som inte omsätts i praktiken kommer vi längre och längre bort från efterföljelsen av Jesus. Det vi många gånger har gjort är att forma ett system som vaccinerar människor mot lärjungaskap. Det finns många bra vaccinationer. Det här är inte en av dem! När vi fortsätter att fylla oss med mer och mer undervisning, predikningar och kunskap som inte omsätts i praktisk handling så spelar det ingen roll hur inspirerande undervisningen är. Det kommer att bli svårare och svårare för oss att följa Jesus.

Många gånger börjar vi till och med ljuga för oss själva. När vi har lyssnat eller läst om ett ämne tillräckligt länge så börjar vi till slut inbilla oss att vi ”kan” det vi har läst eller hört trots att allt sitter i huvudet. Eller som Jakob skriver:

”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.” (Jak 1:22)

Det spelar ingen roll hur mycket vi läst eller hört om helande, förlåtelse, göra lärjungar, bön etc. Det som har någon betydelse är den del av vår kunskap som faktiskt får händer och fötter. Man är inte en frisör för att man har läst allt som finns att läsa om frisyrer, nej en frisör är en person som klipper folk. Man är inte en elektriker för att man har studerat ellära, man är inte en församlingsledare för att man har studerat teologi och man är inte en lärjunge för att huvudet är sprängfyllt av kunskap. Kunskap är bra men den behöver omsättas i praktiken.

Ett annat effektivt vaccin mot lärjungaskap är monologer – alltså att någon pratar och pratar och pratar och de andra lyssnar och lyssnar och lyssnar. Problemet med monologer är att de gör människor till passiva mottagare eller konsumenter. Att vara en lärjunge är raka motsatsen till att vara en konsument. Monologer har sin plats i vissa situationer till exempel om man ska hålla tal på ett bröllop eller om den du talar till är oförmögen till kommunikation. Det är dock inget bra sätt att göra lärjungar. Inom pedagogisk forskning har man kommit fram till att man kommer ihåg väldigt lite av det man hör när man lyssnar på en monolog. Det finns betydligt bättre pedagogiska verktyg och det finns betydligt bättre sätt att göra lärjungar.

Ovan ser du den pedagogiska pyramiden som är välkänd bland många. Även om procentsatserna säkerligen inte stämmer så ger pyramiden ändå bild av hur stor effekt olika pedagogiska metoder har. Det blir intressant om man funderar på vilka av dessa metoder Jesus använde sig av. Jag tror att det går att hitta exempel på alla men med ett fokus på den nedre delen av pyramiden. Om man dessutom funderar över vilka metoder som Jesus använde för att göra lärjungar så hamnar man nästan uteslutande i den nedre delen av pyramiden. Om vi vill bli bättre på att göra lärjungar skulle vi i mycket högre utsträckning behöva:

  • Demonstrera det vi vill föra vidare.
  • Låta undervisning ske genom samtal där alla involveras.
  • Låta alla få praktisera genom att göra det man tillsammans lär sig. Ibland kan det ske genom att öva när man träffas. Ibland kan det ske genom att bestämma sig för vad man vill göra tills nästa gång man träffas och sedan stämma av hur det har gått när man möts igen.
  • Bygga in ett DNA av multiplikation så att alla har inställning att i sin tur ge vidare det man lär sig. Bästa sättet att göra lärjungar är att göra lärjungar som gör lärjungar.

Har du också blivit vaccinerad mot lärjungaskap? Jag tror inte att det finns några enkla lösningar. Det handlar helt enkelt om att börja praktisera det du redan vet. Börja med de enkla sakerna A, B och C. Minska på inflödet och öka på utflödet. Bry dig inte om X, Y och Z så mycket. Läs evangelierna tillsammans med andra troende och hjälp varandra att följa de instruktioner som Jesus ger. Fokusera inte på de saker du inte förstår. Fokusera på de saker du förstår och kan omsätta i praktiken.

5 svar på ”Vaccinerad mot lärjungaskap?”

  1. Problemet är väl att de flesta nog inte ens behöver den här kunskapen du skriver om här då man inte gör lärjungar.

  2. Om vi menar allvar med detta så måste vi också tillåta att Jesus är den främste Läraren (Matt 23:10) och att Anden är den främste Hjälparen som leder människor på oväntade sätt (Joh 3:8). Det kan bli en utmaning för mänskliga strukturer, vilket också kan vara en förklaring till varför lärjungaskap till viss del är lågt – det är okej att vara lärjunge när man gör som pastorn säger men inte om man drar åt ett annat håll.

Lämna ett svar