Vilken sorts lärjunge är du?

Inom en del rörelser världen över används ett verktyg som kallas ”fyra sorters lärjungar”. Man använder det i träning för att hjälpa deltagare att fundera över var man befinner sig, vad den bibliska visionen är och hur man tar sig dit. Första gången jag tog del av fyra sorters lärjungar var på en träning med Ben Armacost och i vårt arbete har vi använt det på träningshelger på olika platser i Sverige. Läs med ett öppet sinne och fundera över vilken sorts lärjunge du är.

BESÖKARE. Det här är en person som tar del av församlingen för sin egen del. En kristen konsument helt enkelt. Huruvida man dyker upp handlar helt och hållet om man upplever att det fyller ens egna behov på ett tillfredsställande sätt. En besökare delar sällan eller aldrig med sig av sin tro till andra. Tillväxten för Guds rike är noll.

VITTNE. Det här är en person som förutom att vara en del av församlingen också delar med sig av sin tro till andra. Han eller vittnar i ord, handling och livsstil om Jesus och har lärt sig att be för människors behov, dela med sig av vad Gud gör och dela de goda nyheterna om Jesus. Om någon är intresserad tar vittnet med personen till sin församling. Tillväxten för Guds rike består uteslutande av addition.

STARTARE. Det här är en person som inte bara vittnar om Jesus utan också hittar vägar för att samla människor och göra lärjungar. Det kan exempelvis ske genom upptäckande Bibelläsning där man hjälper människor att både upptäcka vem Jesus är och börja följa honom. Av olika anledningar stannar det dock där för startare. Man samlar människor men de lär sig inte att göra samma sak. De man samlar blir endast vittnen. Tillväxten för Guds rike är början på multiplikation men bara i två generationer.

TRÄNARE. Det här är en person som inte bara vittnar om Jesus och samlar människor för att göra lärjungar utan som också tränar dem att göra samma sak. Istället för att göra människor beroende av sig själv har tränaren lärt sig att göra människor beroende av Jesus, Ordet och Anden och göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar.


Man brukar tala om att det finns ett antal olika barriärer eller hinder som gör att människor fastnar och inte blir lärjungar som gör lärjungar. Här kommer några av de vanligaste.

  • BesökareSjälvförtroende, ”jag KAN INTE vittna”. Det kan också handla om bekvämlighet eller att man helt enkelt aldrig har fått ett möte med Jesus.
  • VittneMandat, ”jag FÅR INTE ta nya initiativ”.
  • StartareVision. Man saknar helt enkelt visionen för multiplikation. Det kan också handla om att man inte är villig att släppa på kontrollen på det sätt som krävs för att kunna göra lärjungar som gör lärjungar. Istället fortsätter man att samla människor till sig själv.

De här fyra kategorierna är inte fyra nivåer av lärjungaskap där man börjar på den lägsta och sedan avancerar i takt med att man lär sig. Nej, när NT talar om lärjungaskap så handlar det om lärjungar som gör lärjungar. Det är inte i första hand mognaden som avgör om vi kommer att fungera som ”tränare”. Det finns massor av exempel världen över på människor som är helt nya i sin efterföljelse av Jesus och som i sin tur gör lärjungar som gör lärjungar. Många av de barriärer som hindrar människor från att fungera utifrån sin inneboende Gudsrikespotential kommer från det religiösa systemet som direkt eller indirekt säger: ”du kan inte och du får inte” och som aldrig ger visionen för multiplikation.

Självklart är det jättebra att vara en del av en församling men det finns mer i livet med Jesus! Självklart är det jättebra att dela evangeliet och be för människor men uppdraget är faktiskt att göra lärjungar! Självklart är det kanon att samla människor för att hjälpa dem att följa Jesus men det får inte stanna vid det! Gudsrikesvisionen är lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar så att de goda nyheterna om Jesus får sprida sig precis överallt.


Hur tror du att fördelningen mellan de fyra kategorierna ser ut bland vanliga troende i Sverige? Vilka är de viktiga barriärerna som vi behöver utmana? Vilken sorts lärjunge är du?

Ett svar på ”Vilken sorts lärjunge är du?”

  1. Mycket bra! Jag är med och leder en mindre församling i södra Sverige och det jag mer och mer kommer till insikt om är att våra medlemmar inte har fått de rätta verktygen till att dela med sig av sin tro till andra. Det har varit många som sagt åt dem att det är viktigt och att vi ska vittna om Jesus osv. Men ingen har berättat för dem HUR det ska gå till. Vilket leder till att många känner dåligt självförtroende och tror att de inte kan. Vi behöver ge varandra konkreta verktyg till att dela evangeliet och lyfta fram positiva exempel. Vi har köpt lögnen att ”Sverige är så hårt och ingen är intresserad”. Vi behöver mer tro på att Jesus går före och att han redan arbetar på vår ort.

    Två böcker som hjälpt och gett mig vision för att en multiplicerande rörelse av lärjungar som gör lärjungar också är möjlig i Sverige är Steve Addisons Pioneering Movements och Steve Smiths t4t: a dicipleship re-revolution. Min utmaning är att applicera, överföra och motivera en snart 90-årig, etablerad medelsvensson församling att tro det är möjligt. Med små steg, positiva exempel och en STOR dos av tro på Jesus så är vi förhoppningsvis där om 10 – 15 år. 😉

    Tack för en mycket bra blogg och ditt engagemang Rickard! Gud välsigne dig!

Lämna ett svar