Om församlingen vore en båt

Den här morgonen träffades jag med ett par andra för att be för Helsingborg. Vi stod i närheten av Kärnan med utsikt över de centrala delarna av Helsingborg, Öresund, Ven och Danmark. Man ser väldigt många olika typer av båtar när man ser ut över Öresund som faktiskt är ett av världens mest trafikerade farvatten. De olika typerna av båtar man kan se är en väldigt bra bild på församlingen, vad vi ibland har gjort den till och vad den borde vara.

Den första typen av fartyg man ser är färjorna som går fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark. Massor av människor går på och av varje vecka men de flesta åker bara med de 20 minuter det tar att komma fram till sin destination. Färjorna är en bra bild församlingar med en stor genomströmning av folk. Ingången är bred men det är även utgång och det är en låg nivå av långsiktig överlåtelse.

Ett annat typ av fartyg man kan se är lyxkryssaren. Moderna fartyg med alla tänkbara bekvämligheter där passagerarna förväntar sig service på högsta nivå. Allting handlar om att MINA behov ska uppfyllas. Lyxkryssaren får symbolisera när församlingen blir en plats för kunden/gästen. Allt anpassas för att så många som möjligt ska vilja komma. Allt handlar om att jag ska få det jag behöver och om servicen, produkterna och utbudet inte passar mig så ser jag mig om efter ett annat alternativ.

Ibland glider krigsfartyg genom sunden. Fullastade med granater, bomber, kanoner och soldater. De är beväpnade till tänderna och redo för krig. Eftersom det för närvarande inte råder krig i regionen är deras främsta syfte att avskräcka motståndaren eller i vissa fall att skrämma och hota en tänkt fiende. Det finns en del sådana församlingar. Man ser en potentiell fiende och fara bakom varje hörn och man definieras mer utifrån vad man inte är än utifrån vad man är. Det är ofta de som tror, tycker eller tänker annorlunda som är fienden. För det mesta andra troende.

Det åker otroligt många godsfartyg genom Öresund och vidare till länderna kring Östersjön. En stor del av de produkter som importeras och exporteras fraktas på godsfartyg. Många är överfyllda med containrar, har i princip inga passagerare och en begränsad besättning. Den här typen av fartyg får symbolisera församlingar som har glömt bort att församlingen består av människor och istället har det mesta kommit att handla om det materiella – pengar och produkter.

Sen finns de där andra konstiga båtarna. Nästan ingen vet vad de är för något eller vad de är till för. De har förmodligen ett ändamål men det är inget som vanliga dödliga har koll på. Likt församlingar som gör det man gör av en anledning men varken församlingen eller dess omgivning känner till anledningen. Man har tappat sitt syfte och få skulle sakna församlingen om de inte längre fanns kvar.

Slutligen har vi kommit till fiskebåtarna. När man står och tittar ut över Öresund är de lätta att missa. De är oftast inte speciellt stora och de har ett anonymt och inte speciellt anmärkningsvärt utseende. De kan vara lite smutsiga och det doftar inte hallon direkt om man kliver ombord. De fortsätter dock att fylla sitt syfte. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, fortsätter fiskebåtarna att åka ut för att fiska. Det här är en bra bild för vad församlingen är tänkt att vara. Den behöver inte vara stor och märkvärdig om vi fortsätter att göra det Jesus har sagt åt oss att göra: att fiska människor.

Lämna ett svar