Guds rike och sociala medier

Vi lever i en tid då sociala medier fullständigt revolutionerat hur människor relaterar till varandra. För att missa det får man bo under en sten ganska långt ute i skogen. Det är svårt att tänka sig att det bara 11 år sedan Facebook öppnades för allmänheten. Ett viktigt samtalsämne är hur sociala medier påverkar oss som människor i allmänhet och lärjungar till Jesus i synnerhet.

Vid Jesus tid fanns det några saker som gav dig mycket cred i den tidens religiösa judiska samhälle – exempelvis bön, fasta och att ge allmosor. Jesus gick stenhårt åt farisseerna som gjorde de sakerna för syns skull för att människor skulle se hur förträffliga de var. Botmedlet som Jesus gav sina lärjungar mot dåtidens self-promotion var att utför andliga discipliner i hemlighet. Därför säger Jesus:

 • Ge din gåva i hemlighet.
 • Spendera tid med Gud i ensamhet.
 • Sköt din hygien så att ingen märker att du fastar.

I dagens samhälle är det förmodligen inte samma saker som ger cred. Det kan vara ganska olika saker beroende på vilka kretsar man rör sig i. Däremot skulle vi behöva bli mycket mer medvetna om att sociala medier inte är neutrala kanaler som vi fyller med innehåll. De sociala mediernas uppbyggnad och funktion kommer ofrånkomligen att påverka människor i en riktning där vi frestas att likt fariseerna vid Jesus tid framställa oss själva på ett sätt som ger oss den cred vi vill ha av omgivningen. Om lärjungar för 2000 år sedan behövde omvända sig vad gäller self-promotion – hur mycket mer behöver inte vi det!

Sociala medier har en enorm potential. Under ett årtionde har plötsligt alla fått en möjlighet att göra sig hörd på ett helt annat sätt än någon annan gång under historien. Samtidigt skapar det en kultur som eftersträvar snabb framgång, där unga människors högsta dröm är att bli en känd youtuber och där de flesta människor blir mer och mer målmedvetna i hur man jobbar på sitt personliga varumärke.

Bland människor som följer Jesus finns det grovt förenklat två kategorier på sociala medier. Det finns de som delar med sig av sin tro på Jesus och det som hör till Guds rike och det finns de som inte gör det.

Personligen tycker jag att det är helt obegripligt att vara en efterföljare till Jesus, samtidigt ha ett Facebook-konto men aldrig använda det för att sprida de goda nyheterna. Varför överhuvudtaget använda sociala medier då? Förklara gärna om du förstår bättre! Det finns massor av kristna människor som i sociala medier är väldigt öppna och dessutom ganska högljudda angående sina politiska åsikter, eller saker man tycker är dåligt i samhällsutvecklingen eller en miljard andra åsikter om högt och lågt – men som aldrig, aldrig använder kanalen för att berätta om Jesus. Går det verkligen att sjunka så lågt att vi har större tilltro till att dela våra åsikter än på kraften i evangeliet?

Bland de som faktiskt delar med sig av tron på Jesus, det som hör Guds rike till och saker som Gud gör tror jag att det finns flera viktiga frågor att fundera över. Här kommer några som jag själv har brottats med när jag delar saker i sociala medier:

 1. Vem är hjälten i den här berättelsen? Är det Jesus eller är det jag? Framhäver berättelsen Jesus eller min egen förträfflighet?
 2. Varför vill jag berätta det här? Vilka är mina motiv? Vill jag sprida de goda nyheterna eller är det min längtan efter uppmärksamhet som driver mig?
 3. Hur påverkar responsen mig? Hur påverkar massor av likes mitt hjärta? Hur påverkas jag av avsaknaden av likes?
 4. Berättar jag någon annans berättelse? Om någon blev välsignad av Gud genom mig är det inte bättre att den personen berättar det själv?
 5. Är detta helt sant? Putsar jag lite på sanningen eller utelämnar vissa delar för egen vinning?
 6. Gör jag lärjungar till Jesus eller skapar jag följare till mig själv?

Låt Jesus leda dig hur du söker hans rike först när du använder sociala medier. Dela de goda nyheterna, dela saker som Gud gör, dela med dig av saker som hör till Guds rike – men gör det på ett sätt som ärar Kung Jesus!

Hur tänker du? Finns det fler frågor vi behöver samtala om angående hur vi använder sociala medier?

Jesus, låt ditt rike komma och låt våra riken falla.

2 svar på ”Guds rike och sociala medier”

 1. Väcker onekligen lite frågor i mig:
  1. Människor använder sociala medier på olika sätt. För många är det mer av en modern telefon än ett redskap för att påverka andras tankar och åsikter. Hur skulle bloggtexten ”Guds rike och telefonen” se ut?

  2. Facebook i synnerhet är ju ett socialt medium med inriktning på att berätta om sig själv, vad man gör osv. Är det som andra sociala möten i vardagen – litar man på att Jesus lyser genom mig vad jag än gör, även när jag mest berättar om mig själv och min vardag eller ska man känna kravet att aktivt predika evangeliet på Facebook?

  3. Att dela personliga erfarenheter av Jesus – är det verkligen att predika evangeliet? Har det någon effekt att berätta om hur man själv upplevt Guds ledning i livet t.ex.? Vi pratar ju ofta om att dela sin personliga berättelse i evangelisationssammanhang men jag är ändå rätt skeptisk till det som ett primärt verktyg. Att dela evangeliet är ju mer att tala om att Guds rike är här och uppmuntra till omvändelse, inte så mycket mina upplevelser av att leva som lärjunge. Borde jag då som kristen alltid dela evangeliet, oavsett form på det sociala umgänget (personligt möte, telefon, brev, sociala medier) istället för att ”bara vara”? Om inte, varför borde jag göra det just i sociala medier?

 2. Vad bra att det väcker tankar. Jag har inte alla svar men här kommer i alla fall några fortsättande tankar på dina tankar. =)

  1. Ja, hur man använder sociala medier skiljer sig verkligen åt men jag tror att alla sfärer i livet behöver präglas av Guds rike. Om de flesta inte ser sociala medier som en kanal att påverka andra hur kommer det sig då att så många aktivt ger uttryck för sina politiska åsikter där? Många kristna är betydligt mer trygga i att argumentera politiskt än i att dela evangeliet. Det tror jag behöver förändras.

  2. Det mest fruktbara kanske är att tänka som man gör i livet i stort. Vi låter Jesus lysa igenom i allt vad vi gör men vi behöver också lära oss att aktivt dela evangeliet.

  3. Jag tror att vi både behöver dela våra personliga erfarenheter av Gud (mina berättelser) och de goda nyheterna om Jesus (Guds berättelse). Det ena får inte utesluta det andra. Att dela det man sett och hört är det som Bibeln kallar för vittnesbörd och är en omistlig del av en lärjunges liv.

Lämna ett svar