Avskaffa frälsningsbönen!

Hur blir man ”frälst” av Jesus egentligen? Många praktiserar den så kallade ”frälsningsbönen” som innebär att man ska be en bön, ofta ord för ord, efter den redan troende personen som leder en till ”frälsning”. Det många inte tänker på är att Jesus aldrig talar om eller ens antyder någon frälsningsbön. Det går inte att hitta någon frälsningsbön någonstans i Bibeln. Frälsningsbönen är en uppfinning av kampanjevangelister som ville ha ett bra verktyg att föra människor till ett avgörande när det kommer till tron på Jesus. Enligt vissa historiker uppkom den på 1800-talet och var som mest populär i mitten av 1900-talet.

Det finns flera nackdelar med frälsningsbönen.

Fortsätt läsa ”Avskaffa frälsningsbönen!”

Vad gör du när någon vill börja följa Jesus?

En sak som jag har blivit uppmärksam på är att de flesta kristna inte har någon aning om vad de skulle göra eller säga om någon i deras omgivning eller någon de mötte tillfälligt skulle vilja bli en lärjunge. Trots att många har varit på tusentals gudstjänster och lyssnat på lika många predikningar är man osäker på det som borde vara det mest grundläggande, att leda någon annan till Jesus. Detta är något som alla som tror på och följer Jesus ska kunna göra, även om man man bara har varit en lärjunge i några timmar. Då har man ju sin egen process färskt i minnet och kan ge vidare det man själv har fått. Jag tror att detta är något som vi som församlingar behöver träna varandra i så att vi faktiskt vet vad vi ska göra när någon vill börja följa Jesus.

Ska vi börja med vad man INTE ska säga?

  1. Vänta lite, jag ska bara hämta min pastor.
  2. Följ med på gudstjänst i kyrkan på söndag.
  3. Anmäl dig till vår Alphakurs som börjar om ett halvår.
  4. Öhh… öhh… alltså jag har ganska mycket att göra, kan vi höras?

Fortsätt läsa ”Vad gör du när någon vill börja följa Jesus?”