På frukten känner man trädet

När Jesus talar om hur hans lärjungar ska känna igen falska profeter i Matteus kapitel 7:15-20 talar han om frukten på ett träd. Ett gott träd bär god frukt. Ett dåligt träd bär dålig frukt.

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

Den här bibelpassagen används märkligt nog inte så sällan för att ursäkta dålig karaktär hos till synes framgångsrika ledare eller sammanhang.

Fortsätt läsa ”På frukten känner man trädet”

5 gåvor från helvetet

För ett tag sedan skrev jag en bloggserie om gåvorna i Ef 4:11 som många har läst. Jag tror att det är helt avgörande att återupptäcka hur Bibeln definierar de här gåvorna och deras funktion idag i en framväxande missionell rörelse.

I sin bok Primal Fire skriver Neil Cole på ett mycket bra sätt om dessa gåvor. I ett av bokens kapitel lyfter Cole fram Satans falska motsvarigheter till tjänstegåvorna. Faktum är att var och en av gåvorna i Ef 4:11 har en falsk motsvarighet som omnämns i Nya Testamentet. Neil menar att det främsta kännetecknet på dessa Satans falska motsvarigheter är att de inte utrustar och förlöser Guds folk utan snarare binder människor och skapar ett osunt beroendeförhållande. Dessa avarter har varit till stor skada eftersom de många gånger har förvrängt bilden av de gåvor som Paulus beskriver i Ef 4:11. Vilka är då dessa gåvor?

Fortsätt läsa ”5 gåvor från helvetet”