5 gåvor från Jesus

Jag drivs av drömmen att få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla, missionella, multiplicerande församlingar som sprider sig som en löpeld i Sverige och Europa. En sak som jag tror är helt avgörande om vi ska få se den drömmen bli en verklighet är de gåvor som beskrivs i Efesierbrevet 4:11.

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.”

Under vår resa i församlingsarbetet i Helsingborg har vi jobbat en hel del med frågan vad det är för typ av gåvor och vad det är för typ av ledarskap som Bibeln beskriver. Paulus talar om fem olika gåvor som Jesus själv har gett till sin församling. Jag tror att dessa gåvor är satta att komplettera varandra och tillsammans återspegla vem Jesus är. Detta är inte något som bara gäller för några få utvalda. I vers 7 säger Paulus ”Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.” Jag tror att alla lärjungar till Jesus har en potential/tendens i en eller ett par av dessa fem riktningar men att vi har fått olika ”mått”. Exempelvis kan alla profetera medan vissa har en tyngdpunkt/gåva åt det hållet och kommer att göra det oftare. En del av dem som har en tyngdpunkt/gåva åt det profetiska kommer att utvecklas till det man kan kalla för profeter. Var gränserna går är jag inte så säker på, och det kanske man inte måste vara…

Gåvornas huvudsakliga uppgift hittar vi i vers 12: ”De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”.  Gåvorna som Paulus beskriver är definitivt inte någon slags superledare som ska flasha med sina fantastiska förmågor. Nej, dessa gåvors kallelse är att förmera sig själva i församlingen. En apostels uppgift är exempelvis att träna församlingen att vara apostolisk.

Tyvärr skedde det något oerhört tragiskt när församlingen under historiens gång gick från att vara en rörelse till att bli en institution. En rörelse som ständigt växer vidare och bryter ny mark värderar pionjära gåvor och ledare. I en institution är pionjärerna inte längre nödvändiga utan blir snarare ett problem som man vill göra sig av med.  Därför blev det otänkbart med apostlar och profeter i institutionen medan man lät sin egen, modifierade variant av herdar och lärare prägla och leda. Evangelisterna fick vara med ibland om de inte störde för mycket och om de såg till att institutionen växte. Allt detta innebar att kroppen stympades.

Om vi ska få se en sant missionell rörelse i vår tid måste vi återupptäcka dessa fem gåvor som Jesus har lagt ner i sin församling. Vi har inget val! Vi kan inte låta övertoner, förvrängningar och överdrifter i vissa sammanhang hindra oss från detta och låta de gåvor Jesus har gett oss gå förlorade. I de kommande blogginläggen skulle jag mycket kortfattat vilja skriva om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Jag tror att vi behöver återupptäcka apostlarna och profeterna och låta samtliga gåvorna hitta den form de är tänkta att ha i en missionell rörelse.

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och på Pionjärbloggen.

***

Hela bloggserien om gåvorna i Efesierbrevet 4:11

  1. 5 gåvor från Jesus
  2. Apostlar – utsända slavar
  3. Profeter – Guds språkrör
  4. Evangelister – förmedlare av goda nyheter
  5. Herdar – andliga föräldrar
  6. Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

3 svar på ”5 gåvor från Jesus”

Lämna ett svar