Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

Begreppet lärare är hämtat ur systemet med lärare och lärlingar. Inom en del praktiska yrken finns det systemet kvar än idag. Som lärling följer du med din lärare/mästare och lär dig att göra samma sak som honom eller henne. Det kan handla om att lära sig att bli en rörmokare, frisör eller plåtslagare.

När det handlar om lärare i biblisk bemärkelse är det inte att klippa schyssta frisyrer som behöver läras ut, utan att praktiskt följa Jesus. Detta är en tydlig del av missionsbefallningen där Jesus säger åt oss att göra lärjungar och lära dem att hålla/göra allt vad han har befallt. Lärare är personer som hjälper och tränar människor att följa Jesus på livets alla områden. En biblisk lärare har större likheter med Yoda i Star Wars än med en professor som föreläser på universitetet. En lärare är som en personlig tränare i lärjungaskap.

I Paulus uppräkning av gåvorna hänger herdar och lärare samman på ett väldigt intimt sätt. Det kanske handlar om två sidor av samma gåva. Det finns flera bibelord som på ett tydligt sätt kopplar herdegåvan och lärargåvan till funktionen som lokala äldste/församlingsledare (Apg 20:28, 1 Tim 3:2, 1 Pet 5:2). Däremot verkar apostlar, profeter och evangelister inte vara lika lokala utan mer rörliga och resande.

Vanliga missuppfattningar

Lärarens uppgift är att förmedla kunskap så att människor tänker rätt om Jesus och tron. Svar: Det viktiga är faktiskt inte att vi tänker rätt utan att vi följer Jesus i praktisk handling. Undervisning, som den beskrivs i Bibeln är en dialog som syftar till fördjupad efterföljelse av Jesus i praktiken.

Det är viktigt att man studerar flera år teologi innan man blir en lärare. Svar: I NT uppmanas alla efterföljare till Jesus att undervisa varandra (Kol 3:16). Det krävs inga högskolor för det. Tanken är faktiskt att alla lärjungar ska bli lärare, inte bara några få (Heb 5:12). Samtidigt varnar Jakob oss och säger att inte många bör bli lärare eftersom de ska få en strängare dom (Jak 3:1). Att bli en lärare som pratar mycket är nog inget att eftersträva.

Ju större kompetens en lärare har ju fler personer ska han/hon undervisa. Svar: Paulus verkade inte alls tänka på det sättet. Istället för addition så tänkte han multiplikation. Läs 2 Tim 2:2. Paulus undervisade Timoteus som skulle ge det vidare till pålitliga personer som i sin tur skulle ge det vidare till andra.

Nytestamentliga exempel (förutom Jesus)

Paulus (2 Tim 1:11)

Antal: 1 st.

Viktiga utmaningar i en missionell rörelse

  • Att hjälpa människor att själva lära och inte bli beroende av läraren.
  • Att undervisa/träna människor på ett sätt som går att multiplicera så att människor kan ta det vidare till andra i sin tur.
  • Koppla med de andra tjänstegåvorna och låta sig inlemmas i en apostolisk/missionell vision.

Har Jesus kallat dig att fungera som lärare? Kör hårt! Det behövs massivs av människor som tränar lärjungar i en framväxande rörelse.

Tack så mycket för den här veckan! Hoppas att du har fått med dig något som kan få bli till nytta framöver.

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och på Pionjärbloggen.

***

Hela bloggserien om gåvorna i Efesierbrevet 4:11

  1. 5 gåvor från Jesus
  2. Apostlar – utsända slavar
  3. Profeter – Guds språkrör
  4. Evangelister – förmedlare av goda nyheter
  5. Herdar – andliga föräldrar
  6. Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

Ett svar på ”Lärare – personliga tränare i lärjungaskap”

Lämna ett svar