Apostlar – utsända slavar

Ordet apostel betyder utsänd. Det som den apostoliska gåvan är bärare av är därför helt avgörande för hela församlingens väsen. Vi är ett utsänt folk. Som Fadern sände Jesus så har Jesus sänt oss. Vi är ett folk på väg ut i världen för att göra lärjungar och utbreda Guds rike. Gäster och främlingar med ett annat hemland. Ambassadörer för Guds rike. Utan den apostoliska gåvan tappar vi lätt det fokuset. Paulus skriver i Ef 2:20 att församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund.

Apostlar är utsända gudsrikesarbetare som tar evangeliet in i nya miljöer och kulturer, som lägger grunden till nya församlingar och utrustar hela församlingen att leva som utsända. Om församlingen vill fungera som en missionell rörelse och inte bli en institution behöver man låta apostlar vara tongivande.

Vanliga missuppfattningar

Apostlar fanns bara under det första århundradet. Svar: Det finns inga goda bibelbelägg på att den apostoliska gåvan skulle upphöra vid någon tidpunkt. Genom historien finns många exempel på hur Gud har fortsatt att använda människor som apostlar även om de inte varit accepterade av den institutionella kyrkan.

Apostlar är superpastorer med mycket makt.  Svar: Jag tror att detta är en avart på den apostoliska gåvan. I NT används apostel ALDRIG som en titel utan som en beskrivning av en funktion. När Paulus beskriver sin apostoliska tjänst talar han bland annat om lidande, fattigdom, ensamhet och hunger. Under antiken användes begreppet apostel om de slavar man sände ut på det farliga uppdraget att leverera ett brev eller meddelande till en plats långt bort. Att göra en sådan resa var så farligt så man valde slavar som inte var så värdefulla och som man kunde klara sig utan. Det väljer Jesus att knyta an till när han kallar sina lärjungar för apostlar. (Läs mer: Apostles – Slaves of Christ)

Biskoparna i de historiska kyrkorna har tagit över apostlarnas funktion. Svar: Det där är en väldigt märklig efterkonstruktion. I NT var ”biskoparna” lokala, oavlönade äldste som i kollektiv fungerade som andliga föräldrar för församlingarna. Apostlar var däremot resande/regionala gudsrikesarbetare. Jag skulle dessutom gissa på att en nutida person som verkligen är en apostel inte skulle få bli biskop. Systemet skulle inte tillåta det.

Missionär och apostel är samma sak. Svar: Inte nödvändigtvis, det beror på vad man lägger i begreppen. Båda orden betyder samma sak: utsänd. Däremot har begreppet missionär mer kommit att betyda ”en person som av församlingen sänds till ett annat land för att göra något bra”. Vissa missionärer fungerar som apostlar, andra som humanitära arbetare och andra som evangelister, lärare eller något annat.

Nytestamentliga exempel (förutom Jesus)

Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren, Judas Iskariot (Matt 10:2)

Mattias (Apg 1:26), Paulus (1 Kor 1:1), Barnabas (Apg 14:14), Andronikus (Rom 16:7), Junia (Rom 16:7), Jakob Jesus bror (Gal 1:19), Titus (2 Kor 8:23, Tit 1:5) Epafroditus (Fil 2:25), Silas (1 Tess 1:1, 2:6-7), Timoteus (1 Tess 1:1, 2:6-7), Apollos (1 Kor 4:6-9)

Antal: 23 st

Viktiga utmaningar i en missionell rörelse

 • Gå före med evangeliet till de onådda.
 • Koppla samman med profeter.
 • Bygga missionella team där de olika gåvorna finns med.

 

Jag skulle kunna namnge en rad olika personer som har en apostolisk gåva eller fungerar som apostlar men du skulle förmodligen inte veta vilka de är. Anledningen är att de är vanliga enkla människor som arbetar för Guds rike – inga superstjärnor. Känner du en kallelse i den här riktningen? Låt Jesus sända dig! Sverige behöver massor av apostlar!

Ps. Om du vill fördjupa dig i vad Bibeln säger om apostlar så får du gärna läsa en uppsats jag skrev 2005. Apostlar i Nya Testamentet. Ds.

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och på Pionjärbloggen.

***

Hela bloggserien om gåvorna i Efesierbrevet 4:11

 1. 5 gåvor från Jesus
 2. Apostlar – utsända slavar
 3. Profeter – Guds språkrör
 4. Evangelister – förmedlare av goda nyheter
 5. Herdar – andliga föräldrar
 6. Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

7 svar på ”Apostlar – utsända slavar”

 1. Tack för en klargörande text. Jag gillade särskilt ”I NT var ”biskoparna” lokala, oavlönade äldste som i kollektiv fungerade som andliga föräldrar för församlingarna. Apostlar var däremot resande/regionala gudsrikesarbetare.”

 2. Det här är alltid hett, eller hur? Tittar lite på ”din lista”. Junia är ett spännande exempel på en tidigkristen kvinnlig apostel. Om Jakob (Gal 1:19) ska med bland apostlarna är väl en fråga, hans pastorstjänst i Jerusalem verkar ju mera ”anti-apostolisk” tycker jag…

Lämna ett svar