De utsända stannade

När Jesus lämnade sina lärjungar var hans instruktioner väldigt tydliga. I Matteus 28:18-19 säger han: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” I Apostlagärningarna 1:8 säger han: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Guds plan i Jesus Kristus var att hela jorden skulle bli uppfylld av Hans härlighet, att alla folk skulle bli lärjungar, att evangeliet om Guds rike skulle nå till världens alla hörn. Rörelsens riktning var UTÅT! Trots Jesus tydlighet förstår man snabbt om man läser Apostlagärningarna att lärjungarna inte verkade fatta. I kaptiel sex verkar det ha gått en tid och antalet lärjungar har ökat kraftigt i Jerusalem och uppgår förmodligen redan till många tusen. Trots det verkar det som om varken apostlarna eller resten av församlingen ens har lämnat Jerusalem för att sprida de goda nyheterna. Vad var det de ville åstadkomma?

I kapitel sju och framåt sker det helt nya saker i händelseutvecklingen. Stefanos en av församlingstjänarna blir gripen på grund av sitt frimodiga predikande ute bland folket. När Stefanos kort därefter blir avrättad, och därmed den förste martyren, utbryter en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingras över Judeen och Samarien (8:1). Det verkar som om Gud fick ta i med hårdhandskarna precis som i berättelsen om Babels torn som jag skrev om i mitt förra blogginlägg. Något behövde ske för att evangeliet skulle ut och multiplikationen komma igång och Gud använde förföljelsen för att fullborda sina syften. Hur ironiskt är det inte att alla utom apostlarna lämnar Jerusalem. Ordet apostel har en väldigt enkel betydelse – utsänd. De som av Jesus själv har utvalts för att vara de utsända och som fått instruktionen att gå till jordens yttersta gräns är alltså de enda som stannar i Jerusalem. Hmm. Glädjande nog lärde sig den unga lärjungarörelsen till slut att de verkligen var ett folk utsända av Jesus. Till och med flera av apostlarna fattade till slut och lämnade Jerusalem en efter en. Finns det något som Gud vill lära oss om hur multiplikation fungerar i Guds rike?

jesus_disciples

Hur skulle det kunna se ut idag om detta så fundamentala DNA i Guds rike verkligen skulle prägla oss? Tänk dig församlingar som inte drivs av begäret efter tillväxt men som gärna gör lärjungar som gör lärjungar. Tänk dig församlingar som inte ser det som ett misslyckande att lägga ner eftersom det ändå bara är Guds rike det handlar om. Tänk dig församlingar som vägrar skapa egna varumärken eftersom det enda namn man vill göra känt är Jesus. Tänk dig församlingar som hellre sänder än som samlar. (Jag hörde om en sån församling i Norge vars mål var att tömma kyrkan.) Tänk dig ledare som hellre investerar sin tid i några få än talar på stora konferenser. Tänk dig ledare som hellre hjälper människor att själva förstå och lyda Bibeln än att hålla fantastiska predikningar. Tänk dig församlingar där det bara är Jesus som får äran när det går bra.

Händelseutvecklingen verkar hela tiden fortsätta på det här temat. Vi människor har en förkärlek för att bygga på höjden, göra oss ett namn, åstadkomma något stort. Gud har mycket större planer än så… Hans plan är inte addition utan multiplikation för att hela jorden ska bli fylld av hans härlighet.

Jag tror att det är dags att riva våra höga torn och låta Guds härlighet uppfylla hela jorden.

3 svar på ”De utsända stannade”

Lämna ett svar