Dags för nytt operativsystem?

Min spaning på Evangeliska Frikyrkans kongress 2014 (1).

En dator fungerar lite förenklat på tre nivåer: hårdvara, operativsystem och mjukvara. Om man har ett dåligt operativsystem installerat på datorn spelar det inte så stor roll vilken program eller mjukvara man använder. Datorn kommer ändå inte att fungera speciellt bra. Ett exempel på det är Windows Vista, ett operativsystem som åt upp så mycket av datorns prestanda så att det inte blev så mycket kvar till mjukvaran.

När vi försöker förnya församlingar för att på ett bättre sätt lyckas med vårt uppdrag sysslar vi allt som oftast med att modifiera mjukvaran.  Vi funderar över frågor som, Hur ska vi utforma våra gudstjänster? Hur ska vi få folk att ge mer av sina pengar? Hur ska vi få folk att engagera sig mer? Hur långa ska predikningarna vara? Tema eller textutläggning?

Jag tror att det är helt fel frågor. Det räcker inte att skrapa på ytan. Vi behöver gå djupare och sätta fingret på att vi så länge har använt ett tungt operativsystem som tar det mesta av vår kraft. Jag är övertygad om att det behövs ett nytt operativsystem!

Vad skulle det kunna innebära? Jag skulle vilja ge några enkla förslag.

Vi behöver gå från institution till rörelse. Från början fungerade församlingen som spretig, brokig och framväxande missionsrörelse. Jag tror att vi behöver återupptäcka den delen av vårt DNA. Vad är det då för skillnad mellan en institution och en rörelse? Här kommer några exempel.

Kyrklig institution Jesusrörelse
Existerar för att bevara eller expandera sig själv. Existerar för uppdraget.
Förvaltar Riskerar allt för uppdraget
Vill göra sig själv känd. Vill göra Jesus känd.
Leder genom kontroll Leder genom att förmedla ett gott DNA
Bevakar sina gränser Fokuserar på centrum och låter det spreta

Läs mer.

Vi behöver gå från samlande till sändande. När Jesus gav sina lärjungar missionsuppdraget var uppmaningen oerhört tydlig: GÅ UT! Trots det ägnar vi nästan all vår energi på kom-till-oss-verksamheter. Jesus beskriver Guds rike som en surdeg som genomsyrar hela degen, inte ett svart hål som sväljer allt i sin väg. Tänk om vi skulle sluta mäta resultat i hur många som kommer och istället fundera över hur många som går ut!Tänk om uppdraget att göra lärjungar framförallt inte utfördes genom att samla människor i våra verksamheter utan genom att sända ut varandra till människor. Läs mer.

Vi behöver gå från addition till multiplikation. Om missionsuppdraget ska bli slutfört i vår tid räcker det inte att fortstätta addera till existerande strukturer. Multiplikation handlar inte bara om kvantitet. I själva kärnan av hur Guds rike fungerar finns multiplikation. Det handlar om tilltron att varje efterföljare är bärare av den helige Ande och en fullvärdig ambassadör för Guds rike. Läs mer.

Vi behöver gå från medlemskap till lärjungaskap. I evangelierna talar Jesus ett par gånger om församlingen men flera hundra gånger om lärjungaskap och efterföljelse. Jag önskar att vi skulle vara mindre upptagna vid vilka som är med eller inte och mer upptagna med att hjälpa varandra och andra att följa Jesus. Neil Cole brukar säga att vi har gjort församlingen för avancerad och lärjungaskap för enkelt. Vi behöver vända på steken! Församlingen behöver vara så enkel så att vem som helst kan starta en och lärjungaskap så radikalt att det är värt att ge sitt liv för efterföljelsen av Jesus.

Ett fundamentalt problem är att vi har delat upp våra liv mellan den kristna delen och den övriga delen. Utifrån ett sådant synsätt blir den kristna tron en hobby och överlåtelse till Jesus handlar om att ge mer av sin tid till den hobbyn. Lärjungaskap handlar inte om att ge mer tid i kyrkans verksamhet. Lärjungaskap handlar om att följa Jesus på livets alla områden. Läs mer.

Den här videon tycker jag illustrerar de här sakerna på ett mycket bra sätt.

Har du installerat det nya operativsystemet?

Ett svar på ”Dags för nytt operativsystem?”

Lämna ett svar