Bläckfisk eller sjöstjärna?

I Nya Testamentet beskrivs församlingen som en decentraliserad rörelse. Det innebar att det inte fanns något högkvarter, att varje församling – oavsett storlek – var självbärande och att varje lärjunge var en bärare av Guds rike genom den helige Ande.

En väldigt bra bild att illustrera skillnaden mellan en centraliserad institution och en decentraliserad rörelse är bläckfisken och sjöstjärnan. Bläckfisken är en på många sätt fantastisk varelse. Om den blir skadad och exempelvis förlorar en av sina armar kan den förlorade kroppsdelen ofta växa ut. Dock har den ett centralt nervsystem. Det innebär att om den förlorar sitt huvud så dör den. Sjöstjärnor fungerar väldigt annorlunda. En sjöstjärna har inget centralt nervsystem (hjärna). Istället har den ett decentraliserat nervsystem som finns i varje del av sjöstjärnan. Om ett ben skärs av från en sjöstjärna växer inte bara benet ut igen, det avskurna benet börjar växa till en ny sjöstjärna!

Fortsätt läsa ”Bläckfisk eller sjöstjärna?”

Dags för nytt operativsystem?

Min spaning på Evangeliska Frikyrkans kongress 2014 (1).

En dator fungerar lite förenklat på tre nivåer: hårdvara, operativsystem och mjukvara. Om man har ett dåligt operativsystem installerat på datorn spelar det inte så stor roll vilken program eller mjukvara man använder. Datorn kommer ändå inte att fungera speciellt bra. Ett exempel på det är Windows Vista, ett operativsystem som åt upp så mycket av datorns prestanda så att det inte blev så mycket kvar till mjukvaran.

När vi försöker förnya församlingar för att på ett bättre sätt lyckas med vårt uppdrag sysslar vi allt som oftast med att modifiera mjukvaran.  Vi funderar över frågor som, Hur ska vi utforma våra gudstjänster? Hur ska vi få folk att ge mer av sina pengar? Hur ska vi få folk att engagera sig mer? Hur långa ska predikningarna vara? Tema eller textutläggning?

Fortsätt läsa ”Dags för nytt operativsystem?”

Låt EFK dö!

Stefan Swärd skriver idag en debattartikel i Dagen där han beskriver utvecklingen i EFK (Evangeliska Frikyrkan). Han skriver också om det här på sin blogg. Stefan är oerhört utmanande och skriver att EFK kommer att lägga ner den sista församlingen 2075 om utvecklingen fortsätter. I debattartikeln lyfter han mycket tänkvärt. Jag håller verkligen med Stefan om att vi ännu mer behöver hitta in i ett fokus på mission i Sverige och församlingsplantering. Däremot tror jag att EFKs överlevnad eller tillväxt är helt fel källa till ny motivation.

Fortsätt läsa ”Låt EFK dö!”

Är din församling institution eller rörelse?

Under de första 300-åren av församlingens historia fungerade den till största delen som en levande, flexibel, organisk, andeledd rörelse. Ingenting kunde hålla tillbaka den framväxande rörelsen, inte ens svår förföljelse. Sakta men säkert började människor komma med maktanspråk för att kontrollera rörelsen vilket fullbordades av kejsar Konstantin och kejsar Theodosios på 300-talet då den kristna kyrkan blev statsreligion och fullt ut en institution och förlorade väldigt mycket av vad den var från början.

Wolfgang Simson skriver så här i sin bok Houses that change the world.

”Luther reformerade innehållet i evangeliet, men lämnade de yttre formerna av ”kyrkan” förvånansvärt orörda, frikyrkorna befriade systemet från staten, baptisterna döpte det, kväkarna kemtvättade det, Frälsningsarmén satte på det en uniform, pingstvännerna smorde det och karismatikerna förnyade det, men fram till i dag har ingen verkligen förändrat grundstrukturen. Det är på tiden att göra just detta.” (Egen översättning)

Nedan har du en checklista för att fundera över om din församling är institution eller rörelse. Den är väldigt generaliserande. Ofta är det inte antingen eller i enskilda exempel men det går ofta att säga åt vilket håll det lutar. De flesta församlingar har element från båda sidor. Tanken är inte att döma något sammanhang utan att få oss att tänka till.

Jesusrörelse Kyrklig institution
Jesus och uppdraget är viktigast, rörelsen är bara ett verktyg. Vill göra Jesus känd. Institutionen är viktigast, uppdraget kommer i andra hand. Vill göra sig själv känd.
Ibland förföljd av omvärlden Har ofta förföljt oliktänkande
Går ut Kallar in
Lärjungar som gör lärjungar Värvar medlemmar
Alla är präster Uppdelat mellan präster/pastorer och lekmän
Alla är missionärer hela tiden där de är De som åker till andra länder långt bort är missionärer
Utrustas av de resande tjänstegåvorna apostel, profet, evangelist, herde och lärare och vårdas av lokala oavlönade äldste Leds av pastor/präst som oftast fungerar som herde/lärare och organisationsledare
Ledarskap utifrån kallelse, funktion och relation Ledarskap utifrån utbildning, anställning och position
Möts där människor lever sina liv Möts i ”heliga” byggnader
Firar Herrens måltid som en riktig måltid Firar en ritualiserad variant på Herrens måltid
Undervisning som dialog Undervisning som monolog
Växer genom multiplikation Växer genom addition
Andens frihet Mänsklig kontroll
Utgörs av organismer Utgörs av organisationer
Flexibla former Fasta former
Små multiplicerande kaninförsamlingar Elefantförsamlingar
Identitet i Guds rike Identitet i sitt eget samfund

Är din församling institution eller rörelse och vart är ni på väg?