Reigniting the Church with the Five Gifts of Jesus

Jag har nyligen läst ut en mycket bra bok skriven av Neil Cole. De flesta av hans böcker brukar vara riktigt bra och har betytt oerhört mycket för min personliga process och i arbetet med enkla församlingar. Primal Fire, som boken heter, handlar om de fem gåvorna som bland annat omnämns i Efesierbrevet 4:11: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.

Neil menar att vi helt behöver byta paradigm när det gäller ledarskap och tjänst i Guds rike. Han utgår på ett tydligt sätt från Bibeltexterna och visar på hur väldigt mycket har blivit konstigt i dagens församling. Trots att Jesus faktiskt aldrig talade om tjänande ledare utan bara om tjänare, så fokuserar vi väldigt ofta på ledarskap utifrån ett hierarkiskt förhållningssätt.

Neil lyfter fram att de fem gåvorna i Ef 4:11 representerar olika aspekter av vem Jesus själv är. Guds församling behöver alla fem för att fungera på det sätt Gud har tänkt och för att fullt ut fungera som Jesus kropp på jorden och visa på vem han är. Problemet historiskt sett är att apostlarna och profeterna (och ibland evangelisterna) har amputerats från kroppen och att församlingen i mångt och mycket har fungerat utifrån ett obalanserat läge byggt endast på lärare och herdar. Neil argumenterar för att församlingen behöver byggas på apostlarnas och profeternas grund men att alla fem tjänster behövs för att församlingen ska fungera.

En sak som ofta har diskuterats är om gåvorna i Ef 4:11 gäller alla eller bara vissa ledare. Neil landar i slutsatsen att alla troende har tendens i en viss riktning men i olika mått och att det som finns nedlagt kan blomma ut olika mycket. Gåvornas uppgift är aldrig att vara experter med extraordinära förmågor som sätter människor i ett beroendeförhållande till ”gåvan”. Enligt Ef 4:12 är deras uppgift att utrusta de heliga så att de heliga kan utföra sin tjänst att bygga upp Kristus kropp. En apostel i funktion hjälper allt Guds folk att leva i sin sändning. En profet i funktion hjälper alla lärjungar att höra Guds röst och se det han vill visa. En evangelist i funktion smittar hela församlingen med passionen att dela med sig av evangeliet. En herde i funktion kommer att sätta sin prägla vårdande gemenskaper.  En lärare i funktion utrustar alla de heliga att undervisa varandra.

Neil har ett spännande avsnitt i slutet där han talar om Satans falska motsvarigheter till tjänstegåvorna, tänka att infiltrera och förstöra i Guds församling. De finns faktiskt alla fem omtalade i Bibeln: superapostlar, falska profeter, judaisterna, lejda herdar och falska lärare.  Neil menar att det främsta kännetecknet på dessa Satans falska motsvarigheter är att de inte utrustar och förlöser Guds folk utan snarare binder människor och skapar ett osunt beroendeförhållande. Förmodligen så mycket vanligare än vad vi vågar inse!

Det här blev ett litet axplock av det som boken tar upp men nu vill jag inte avslöja mer. Resten får du läsa själv! Neil Coles bok Primal Fire är lätt den bästa boken jag har läst om gåvorna i Ef 4:11 och jag rekommenderar den till alla som vill fördjupa sig i ämnet. I skrivande stund kan du köpa boken för 112 kr på Adlibris.

3 svar på ”Reigniting the Church with the Five Gifts of Jesus”

  1. Ett av dom bättre citaten från boken: ”If our own bodies functioned according to the model in most churches, we would all be on life support bedridden, quadriplegics with artificial machines to keep our vital organs working.” Kvadriplegi är en medicinsk term och om jag har förstått det rätt handlar det om förlamning i både armar och ben, dessutom en negativ inverkan på ansikts- och munmotorik. Om Neil Cole har rätt är det verkligen illa ställt i dagens kristenhet.

Lämna ett svar