5 gåvor från helvetet

För ett tag sedan skrev jag en bloggserie om gåvorna i Ef 4:11 som många har läst. Jag tror att det är helt avgörande att återupptäcka hur Bibeln definierar de här gåvorna och deras funktion idag i en framväxande missionell rörelse.

I sin bok Primal Fire skriver Neil Cole på ett mycket bra sätt om dessa gåvor. I ett av bokens kapitel lyfter Cole fram Satans falska motsvarigheter till tjänstegåvorna. Faktum är att var och en av gåvorna i Ef 4:11 har en falsk motsvarighet som omnämns i Nya Testamentet. Neil menar att det främsta kännetecknet på dessa Satans falska motsvarigheter är att de inte utrustar och förlöser Guds folk utan snarare binder människor och skapar ett osunt beroendeförhållande. Dessa avarter har varit till stor skada eftersom de många gånger har förvrängt bilden av de gåvor som Paulus beskriver i Ef 4:11. Vilka är då dessa gåvor?

Superapostlar (1 Kor 11-12) – Paulus beskriver superapostlarna som vältaliga, skrytsamma och falska förkunnare som skor sig ekonomiskt på de troende. Det är ganska anmärkningsvärt att de flesta nutida böcker om apostlar mer liknar Paulus beskrivning av dessa så kallade superapostlar än NTs (och Paulus) beskrivning av sanna apostlar. Tyvärr är det alltfler pastorer som talar om sig själva som apostlar. Många gånger blir det ett sätt att göra större personliga anspråk och har väldigt liten koppling till att låta sig sändas för att förmedla evangeliet till nya människor, göra lärjungar och grunda församlingar. När Paulus beskriver sin apostoliska tjänst talar han om sig själv som en livegen slag, tillhörande Kristus. Han talar om svaghet, lidande, hunger, förföljelse, stora svårigheter men också under och tecken i arbetet med att förkunna evangeliet i nya områden.

Hur ser man då skillnaden? Den springande punkten är att ”superapostlar” hela tiden bygger till sig själva, bygger sitt eget rike och centraliserar medan sanna apostlar är utsända, ständigt på väg och alltid bygger till Jesus. En sann apostel utrustar alla troende att leva apostoliskt. Frukten är ett apostoliskt folk.

Falska profeter omnämns både i GT och NT. I GT är falska profeter oftast välgångsförkunnare som ger falsk bekräftelse till makthavare att de är på rätt väg och inte behöver omvända sig. Jesus varnar också för falska profeter som han säger ska bli många i den sista tiden (Matt 24, Mark 13). Jesus ger oss två kännetecken på de falska profeterna. 1) De utger sig för att vara Messias och 2) de utför stora under och tecken. Det är lätt att identifiera falska profeter i diverse sekter som uttryckligen utger sig för att vara Messias. Det kan vara lite svårare att se de falska profeter som kanske inte säger det rakt ut men som genom sina andliga spektakel får människors beundran och berömmelse och snarare skapar efterföljare till sig själva än till Jesus.

Falska profeter blir ofta ett slags orakel som människor vallfärdar till för att få del av tilltal, helande eller smörjelse. Sanna profeter bygger aldrig runt sig själva. De utrustar istället alla troende att leva profetiskt och själva höra Guds röst. Frukten är ett profetiskt folk.

Judaiserare (falska evangelister) omtalas i kölvattnet av Paulus missionsarbete på olika platser. Dessa personer rekryterar människor till slaveri under lagen istället för den frihet som de goda nyheterna om Jesus och Guds rike ger. Under det första århundradet försökte de övertyga människor om att Jesus inte var tillräcklig utan att man också behövde omskära sig och hålla den judiska lagen för att vinna frälsning. Det är svårt att inte se kopplingen mellan judaiserarna och de proselytmakare som Jesus talar om. Proselytmakarna reste runt i olika länder för att rekrytera människor till sitt eget religiösa slaveri som enligt Jesus blev dubbelt värre än de själva. Det här kan ta sig många olika uttryck idag. Allt ifrån att leda människor in i en lagisk religiös avart av kristen tro till att rekrytera människor till den egna församlingen för att ”samla poäng” och ”uppnå tillväxt”.

Sanna evangelister drivs av två saker: kärleken till Jesus och de goda nyheterna om honom och kärleken till människor. Därför fortsätter de att sprida de goda nyheterna för att alla människor ska få möjligheten att bli lärjungar och medborgare i Guds rike. De utrustar också alla troende att dela de goda nyheterna om Jesus med sin omgivning. Frukten är ett evangelistiskt folk.

Lejda herdar omtalas av Jesus i Johannes 10. Jesus säger så här: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
” En lejd herde är helt enkelt någon som tar hand om fåren för att hen får betalt. Alla församlingsledare som inte skulle fortsätta sin tjänst utan lön är lejda herdar.

För en sann herde vore det lika otänkbart att lämna sina ”får” som att en god förälder skulle överge sina barn. En herde har inte egen vinning för ögonen utan vill alltid ”fårens” bästa och kommer att utrusta alla troende att leva i försonade relationer och ta hand om varandra. Frukten är ett folk som tar hand om varandra.

Villolärare eller falska lärare anses ofta vara de som undervisar falska läror. Det stämmer men det handlar inte bara om det. Falska lärare är också personer som sätter sig själva i en position som de rätta uttolkarna av skrifterna. De förmedlar att Bibeln inte riktigt kan anförtros åt vem som helst och att människor behöver dem för att förstå Bibeln. De dödar effektivt hungern efter Guds ord. Människor blir beroende av läraren istället för av Ordet. Det finns falska lärare som anses vara ortodoxa i sin lära men som genom sin undervisning sprider ett osunt beroende av dem själva. En allt vanligare typ av falska lärare är också de som på löpande band stämplar andra som villolärare och därigenom sprider misstänksamhet, kärlekslöshet och fördömande attityder bland troende. Om en teologi leder till kärlekslöshet spelar det ingen roll hur renlärig den än verkar vara – den är ändå falsk.

Sanna lärare tränar människor att följa Jesus och att själva förstå och tillämpa Guds ord i praktisk handling. Sanna lärare gör inte människor beroende av dem själva utan av Ordet och av Anden. Frukten är ett folk som undervisar varandra.


Vad tänker du om det här? Håller du med?

Ibland kan det vara viktigt att identifiera avarter och förfalskningar. Samtidigt får det aldrig ta över vårt fokus. Jag har hört att det bästa sättet att känna igen förfalskade sedlar är att vara väl förtrogen med den äkta varan. Det tror jag gäller även i Guds rike.

4 svar på ”5 gåvor från helvetet”

Lämna ett svar