5 vanor för missionell livsstil

Den största potentialen för Guds rikes tillväxt finns hos helt vanliga troende lärjungar till Jesus som låter sig användas av Gud i sin vardag. Missionsuppdraget är inte en verksamhet eller ett program som vi kan ägna oss åt ibland, när vi har tid. Jag tror att Jesus kallar alla som följer honom att odla en missionell livsstil. Petrus skriver så här:

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. (1 Pet 3:15-16)

När man läser en sådan uppmaning kan man fråga sig hur ofta man får frågor om sin tro. Varför vissa personer ofta frågor om sin tro? Varför får andra personer aldrig frågor om sin tro? Vad är det för typ av lärjungalivsstil som väcker frågor?

Michael Frost har skrivit en liten bok som på svenska heter Fem vanor som förändrar. Han menar att lärjungar till Jesus behöver odla goda missionella vanor för att odla en missionell och ”uppseendeväckande” livsstil som väcker frågor bland människor i deras omgivning. Han kallar dessa fem vanor BELLS. Charles Kridiotis har gjort en variant på svenska som han kallar VÄLLA och som finns beskriven i hans mycket läsvärda bok Guds rike, lärjungaskap och enkla församlingar. Vilka är då dessa missionella vanor? Här kommer en kortfattat sammanfattning som jag i stort sett hämtat från Charles bok.

V = Välsigna

Välsigna minst en person varje vecka på din arbetsplats, skola, gata, kvarter eller bostadsområde – i ord eller i handling.

Ä = Äta

Ät varje vecka tillsammans med minst en person som ännu inte följer Jesus.

L = Lyssna

Ta tid varje dag att lyssna till Gud genom bön och bibelläsning. Öva dig i att lyssna på din familj och nära vänner. Lyssna på människor som du möter i olika miljöer.

L = Lära

Varje dag kan vi lära oss något om hur vi lever som lärjungar till Jesus genom att läsa och tillämpa Bibeln, lyssna till den helige Andes instruktioner, lära oss av erfarenheter av livet och från troende syskon i församlingen. Skriv gärna regelbundet ner det du lär dig.

A = Att dela evangeliet

Ta varje vecka tillfällen att dela de goda nyheterna om Jesus och hans rike med människor genom dina personliga berättelser, berättelser om vad Gud gör och berättelsen om Jesus – hans liv, död och uppståndelse.

När den här typen av missionella vanor blir en naturlig del av våra liv lär vi oss att låta livet i Jesus välla fram. Alla dessa vanor var en tydlig del av Jesus liv och bör också prägla alla som vill följa Jesus. Jag tror att VÄLLA kan vara ett mycket bra verktyg för församlingar som vill hjälpa varandra att leva missionellt.

Vad tror du skulle bli konsekvenserna om alla som tror på och följer Jesus skulle leva på det här sättet?

Lämna ett svar