World Watch List 2015

Open Doors är en organisation som arbetar för att på olika sätt stödja människor som förföljs för sin tro på Jesus, världen över. De arbetar också med att sprida information om de förföljda församlingarna. Open Doors tycker jag är en mycket bra organisation att stödja.

I dagarna har Open Doors kommit ut med deras årliga rapport om förföljelsen i olika länder runt om i världen – World Watch List 2015. Det går att konstatera att Nordkorea fortsätter vara det land där det innebär allra mest lidande att följa Jesus men att situationen också har förvärrats i flera av de länder det redan pågick allvarlig förföljelse av kristna. Förutom Nordkorea är samtliga länder i topp av Open Doors lista olika muslimska länder. Nordkorea är dock fortfarande värst. Där blir man avrättad om det blir känt att man har en kristen tro och det är också vanligt att myndigheterna sätter den kristnes familj och släktingar i arbetsläger. Trots det fortsätter nya människor komma till tro.

De 10 länderna med mest förföljelse enligt World Watch List 2015:

 1. Nordkorea
 2. Somalia
 3. Irak
 4. Syrien
 5. Afghanistan
 6. Sudan
 7. Iran
 8. Pakistan
 9. Eritrea
 10. Nigeria

Vad har vi då för nytta av den här typen av rapporter?

 1. Det hjälper oss att be för våra syskon i andra delar av världen.
 2. Det hjälper oss att fördjupa vår överlåtelse och efterföljelse av Jesus. Lärjungar i andra delar av världen får betala med sina liv för att följa Jesus. Vad får efterföljelsen kosta för oss?
 3. Det hjälper oss att inse det stora behovet av att sprida de goda nyheterna om Jesus bland muslimer världen över. Våldsdåd mot kristna världen över utförs ofta av islamister, vilket ibland alla muslimer får skulden för. Istället för att skuldbelägga behöver vi möta människor med radikal kärlek. Tänk vilken fantastisk möjlighet vi har fått i Sverige med alla muslimer som har kommit hit från krig och oroligheter. De behöver inte främlingsfientlighet. De behöver bli utsatta för Guds kärlek genom dig och mig och få höra de goda nyheterna om Jesus!

Ett svar på ”World Watch List 2015”

Lämna ett svar