Hur tillsätts ledare?

Ett bibelord som vi ofta har levt med i tider av bön och fasta är ett par verser från Psalm 127.

”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.”

Jesus har lovat att HAN ska bygga sin församling. Det är Jesus som är skördens Herre. Det är Jesus som har fått all makt i himmel och på jord. Det är Jesus som genom sin Ande leder församlingen. Allt detta tror vi på i teorin men förnekar ofta i praktiken.

En mätsticka kan vara att undersöka hur man i församlingar avskiljer ledare eller sänder ut människor i nya uppgifter. I den församling som beskrivs i NT görs detta alltid som en konsekvens av bön och fasta. Den praktiken är en självklar konsekvens av att det, ytterst sett, endast är Gud som utväljer och sänder människor och att vi bara kan lyssna in och bekräfta genom att söka hans vilja i bön och fasta. Här kommer två exempel från Apostlagärningarna.

Fortsätt läsa ”Hur tillsätts ledare?”

Goda vanor

Idag är börjar vardagen på allvar för min del. Den här sommaren har varit ganska lång med semester, föräldraledighet och semester med ett par avbrott för New Wines Sommarkonferens och Helsingborgsfestivalen som innebar en del arbete.

change aheadPersonligen förknippar jag sommar och ledighet med avkoppling och spontanitet. Det är härligt på många sätt men det jag allt som oftast saknar mest är regelbundenheten i de dagliga vanorna. När det är dags att köra igång vardagen igen efter en tids ledighet tycker jag att det är ett ypperligt tillfälle att fundera igenom sina vanor, goda och dåliga, och fundera över eventuella förändringar.

Jag tror att vi är många som lätt hoppas på de snabba lösningarna. Lottvinster istället för en ordnad ekonomi, superdiet under några veckor istället för långsiktig sundhet eller varför inte andliga upplevelser på konferens istället för en regelbunden och vardaglig relation med Gud. Jag tror att vi alltid överskattar de snabba lösningarna och alltid underskattar kraften i de små sakerna, små vanorna som vi ger oss till varje dag. Det är de vardagliga vanorna som kommer att forma din och min framtid!

I Ordspråksboken 13:11 uttrycks det så här: ”Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket.”

När jag funderar på mina egna vanor är det följande områden som dyker upp i tankarna:

  • Bön
  • Fasta
  • Bibelläsning
  • Mat
  • TV-tittande
  • Internetsurfande
  • Mobilanvändande
  • Prioriteringar
  • Relationer

På flera av de här områdena skulle jag vilja få till förändringar under den kommande hösten. Detaljerna håller jag gärna för mig själv. Hur ser dina vanor ut? Vilka områden kommer du att tänka på när du tänker på goda och dåliga vanor? Vilka förändringar skulle du vilja göra?

Bön & Fasta

Under förra veckan hade vi i nätverket av husförsamlingar en bön och fastevecka. Därför blev det inte så mycket bloggande från min sida. Det har varit en oerhört stark och betydelsefull vecka på många olika sätt. Vi hade flera bönesamlingar om dagen i olika konstellationer, beroende på vilka som kunde, och olika personer fastade på lite olika sätt och olika länge. Vi avslutade veckan med en helg då vi åkte iväg tillsammans till en gård utanför Helsingborg och fick gott om tid för bön, gemenskap och undervisning. Det har varit en mycket spännande vecka!

Jag tror att detta med bön och fasta är något som vi behöver återupptäcka som efterföljare till Jesus i vår del av världen. Att regelbundet under några dagar avstå från mat, tv-tittande och internetsurfande för att be och söka Gud tillsammans med sina bröder och systrar i tron borde vara en naturlig del av vår livsstil. Jag längtar verkligen efter att leva det livet!

För Jesus verkade det vara fullkomligt naturligt med tider för fasta, avskildhet och bön. Hans tjänst inleddes med 40 dagars bön och fasta i öknen. Han drog sig ofta undan för att be, antingen själv eller med sina lärjungar under hela den tid han vandrade omkring i Israel. När han talade om fasta så utgick han från att hans lärjungar skulle fasta och gav dem enkla instruktioner för vad de skulle tänka på. ”När ni fastar…”

Det är tydligt att de första kristna verkligen följde Jesus på det här området. Bön och fasta återkommer flera gånger i Nya Testamentet och det verkar som om man alltid bad och fastade innan man skulle avskilja någon för ett uppdrag eller sända iväg någon i tjänst för Gud på andra platser. Hur skulle det se ut i församlingar i Sverige om vi alltid bad och fastade tillsammans innan människor gick in i olika uppdrag? Vad skulle hända om vi tillsammans skulle börja be och fasta för att människor i vår omgivning ska få komma till tro? Det finns ingenting som kan stå emot en församling som ber!