Nådens måltid

Bordet är dukat, människorna samlas, Jesus är i centrum, det är dags för Herrens måltid. Är du för syndig? Du är välkommen! Är du en tvivlare? Du är välkommen! Är du för ung? Du är välkommen! Du har inte kommit till skammens, skuldens och allvarets måltid. Nej, du har kommit till nådens och glädjens måltid! Gemenskapen växer, kärleken blommar ut, liv förvandlas, tron spirar, Jesus lever.