Katalysator i begynnande rörelse

Jag känner mig oerhört glad och tacksam efter den gångna helgen då vi bjöd in till ”Katalysator” i Stockholm. En katalysator är ett ämne som tillsätts för att sätta igång eller accelerera en kemisk process.  Tanken var att helgen skulle få vara en katalysator i en framväxande rörelse av lärjungar och enkla, missionella församlingar i Sverige. Vår förhoppning var att samla så många som möjligt som delar den längtan men vi var inte alls förberedda på att det skulle finnas ett så stort intresse. Till slut blev vi en bit över hundra personer som var med på hela eller delar av helgen.

Fortsätt läsa ”Katalysator i begynnande rörelse”