Mikael Tellbe om Herrens måltid

Idag publicerade  tidningen Dagen ett reportage om nattvardens olika uttryckssätt i olika typer av kyrkor och församlingar. I reportaget gavs stort utrymme till teologen Mikael Tellbe som jag tycker ger uttryck för mycket goda tankar när det gäller Herrens måltid. Mycket av det som Tellbe säger i reportaget går linje med huvudtankarna med min bok Middag med Jesus som kommer ut i början av nästa år.

Tellbe menar bland annat följande saker:

  • Nattvarden har blivit en privatsak och att vi behöver återupptäcka måltidens gemenskapskaraktär.
  • Nutida nattvardsfirande har kommit långt ifrån hur måltiden var utformad från början.
  • Nattvarden var från början en verklig måltid.
  • Jesus tog det som redan var naturligt på lärjungarnas matbord och gav det ett nytt innehåll.
  • 1 Kor 11 är en kraftigt missuppfattad text.
  • När Paulus talar om att äta måltiden på ett ”ovärdigt sätt” handlar det inte om hur vi tar emot nattvarden. Det handlar om hur vi behandlar andra människor i vår vardag.

Fortsätt läsa ”Mikael Tellbe om Herrens måltid”