Bön, mission och dopfest i Nottingham

Nu börjar jag återhämta mig efter den oerhört intensiva veckan i Nottingham. Det har varit oerhört bra och Gud har gjort fantastiska saker. Det skulle vara omöjligt att berätta allt jag varit med om men jag tänkte i alla fall försöka ge några glimtar.

Missionssatsningen gick av stapeln i Hyson Green en stadsdel med många sociala utmaningar i Nottingham.  Veckan inleddes med intensiv, högljudd och profetisk bön. Det mesta som sedan skedde under veckan var format av de tilltal teamet fick från Gud. Under veckan var vi ute på gator och i bostadsområden för att möta människor, berätta om Jesus, be för människor och bjuda in till en fest på den lokala fritidsgården på fredagen. Vi knackade på hundratals dörrar, vi fick be för många människor och vi fick massor av tillfällen att dela evangeliet. Vid några tillfällen blev vi inbjudna i människors hem för att äta tillsammans med dem och berätta mer om Jesus. Många var intresserade att träffas tillsammans med sina vänner och/eller familj för att upptäcka Jesus mer.

Under veckan hade vi hjälp av ett fransk/amerikanskt team varav två var artister och rappare. De hjälpte oss att få människors uppmärksamhet på gator och torg för att skapa möjligheter att predika evangeliet.

CAM00368

På fredagskvällen ordnade vi en fest i den lokala fritidsgården där alla som ville fick uppträda med sin talang. Oftast rapp men även sång, dans etc. Under kvällen predikades evangeliet på olika sätt och vi gav människor möjlighet till förbön. Själv ansvarade jag för något som de kallade ”spritual reading” som grundläggande gick ut på att vi tog emot de som ville och sedan lyssnade in vad Gud hade att säga till dem och delade det. Vi fick oerhört många kunskapens ord om saker som vi inte hade någon aning om och som under hela kvällen visade sig vara korrekta. Ofta gick samtalen över i att vi fick dela evangeliet och be för människor. Två av dem som vi tog emot under kvällen lät döpa sig dagen efter. De var inte troende sedan tidigare.

10488123_10152241381935488_7150252339936623594_n

På lördagen ordnade vi en dopfest mitt emellan två hus på en innergård. En av dem som bodde där vill gärna att vi skulle ha dopfesten hemma hos honom och alla grannarna tyckte att det var en mycket bra idé även om ingen i grannskapet var efterföljare till Jesus sedan tidigare. Festen var mycket enkel. Mat, musik, olika människor som delade deras berättelse om hur Jesus förvandlat deras liv, och fyra personer som lät döpa sig. En av personerna hade bestämt sig kvällen innan. De andra bestämde sig under dopfestens gång. Det var helt fantastiskt! Direkt efter dopet samlade vi de nydöpta och började lägga grunderna för en ny enkel församling. En av grannfamiljerna var väldigt tydliga med att nästa gång skulle vi ha dopfesten hemma hos dem!

10492328_10101703205449534_1044188555482566785_n

Mycket arbete återstår i stadsdelen, vilket det lokala teamet nu kommer att ta vidare. Målet är att träna nya lärjungar i Hyson Green att bli arbetare och ledare i den begynnande rörelsen.

Jag skulle inte vilja kopiera allting i upplägget i Nottingham och göra likadant på andra platser men det är tre saker som jag på ett speciellt sätt vill ta med mig.

  • Bönen – Hela veckan präglades av en offensiv, krigande men även inlyssnande bön. Försiktigheten var obefintlig. Flera av de dörrar som öppnades för evangeliet var ett resultat av direkta profetiska tilltal. Missionssatsningar utan bön är fruktlöst.
  • Frimodigheten – Allt vi gjorde präglades av en stor frimodighet att ta kontakt med människor, be för människor och även att predika evangeliet för få eller för många. Om vi ska få se Gud verka måste vi ha frimodighet att gå utanför det vi kan göra i vår egen förmåga.
  • Målmedvetenheten – Målet för satsningen var att få se Guds rike etablerat genom att nya lärjungar öppnar upp sitt hem och sin bekantskapskrets och att nya församlingar får planteras där de lever sina liv. Målet är att på sikt få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla multiplicerande församlingar. Allt vi gjorde under veckan strävade mot det målet. Vad vi än ägnar oss åt som lärjungar till Jesus så behöver det vara en del av en större, tydlig apostolisk/missionell vision.

De tre sakerna skulle jag vilja se mycket mer av i mitt eget liv, i Helsingborg och i Sverige!

Ett stort tack till alla er som har stått med i bön under veckan!

Ett svar på ”Bön, mission och dopfest i Nottingham”

  1. Fantastiskt uppmuntrande och inspirerande! Tack för att du delar med dig.
    Spännande att det finns så mycket vi ( jag) ännu inte upptäckt i vägar att göra evangeliet tillgängligt och tydligt för människor. Ser fram emot att tillsammans få göra detta ännu mera i Sverige på olika sätt !

Lämna ett svar