Everyone gets to play

Den gångna helgen har vi haft en väldigt härlig New Wine helg i Helsingborg. Jag har varit på en hel del New Wine grejer innan så innehållet kändes igen. Den här helgen hade vi besök av Hans Wolfbrant som är kyrkoherde i Lysekil, John Derneborg som är pingstpastor i Vänsersborg och Alfred Nygren som är lovsångspastor i Vargön. Hans och Alfred var nya bekantskaper medan jag känner John sedan innan.

Jag tror att hela kristenheten har ett stort behov av det som New Wine representerar. En stor tro på och öppenhet för den helige Andes kraft kombinerat med en avslappnad stil, kärlek och respekt för människor och en god portion självdistans. En av de saker som jag gillar allra mest med New Wine är det stora fokuset på att utrusta allt Guds folk att fungera i Guds kraft. Det handlar inte om scenkristendom där vi ska konsumera storfräsarnas andlighet. Det handlar om att träna varandra och sända varandra för att var och en ska få fungera som en kanal för Guds kraft. Eller som John Wimber sa: ”Everyone gets to play!”

Förutom underbar lovsång och god undervisning var det ett antal personer som vittnade om att de blev helade vid något tillfälle under helgen. Tack Jesus! John delade med sig av den oerhört avancerade nyckeln om vi vill se mer helande – att oftare be för människor som är sjuka.

Efter helgen känner jag mig uppmuntrad och utmanad att låta Andens gåvor oftare komma i funktion i mitt eget och i andras människors liv i vardagen. Det är så viktigt att vi inte begränsar Guds kraft till kristna samlingar utan att vi tar med oss Guds rike ut bland människor där vi befinner oss i grannskap, på arbetsplatser, skolor, restauranger och caféer.

En sak som jag försöker att träna mig själv i är att vända problem till böner. Oavsett när och var jag möter ett problem eller en besvärlig omständighet, i mitt eget liv eller hos någon annan, hos en troende person eller någon som inte tror, så finns det en möjlighet att be. Att be för ett problem, en sjukdom eller ett annat behov är ett sätt att både visa Guds kärlek och låta Guds kraft verka i den situationen. Varför inte haka på och vända varje problem till en bön du också!

Slutligen skulle jag vilja passa på att tacka min gode vän Jonas Hallabro för att han tog initiativet till New Wine helgen. Tack Jonas! Vad vore Helsingborg utan dig!

Lämna ett svar