Vad är en organisk församling?

Husförsamlingar, enkla församlingar och organiska församlingar är exempel på begrepp som helt eller delvis beskriver samma företeelse. Som alltid med språket finns det en risk att man tror att man menar samma sak med ett begrepp, men i själva verket har helt olika uppfattningar. När jag använder begrepp som husförsamling, organisk församling eller enkel församling menar jag exempelvis inte hemgrupp. Vad är då en organisk församling? Jag och Charles Kridiotis har sammanfattat det så här:

  • Jesuscentrerad – Församling där Jesus är början, slutet, syftet, medlet och målet. Allt handlar om att göra lärjungar till Jesus för att han ska bli förhärligad.
  • Missionell – Församling där målet aldrig är att samla utan att sända. Jesus sa: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar!”
  • Liten – Församling som är medvetet liten, ofta mellan 3-20 personer.
  • Var som helst – Församling som möts där människor lever sina liv; i ett hem, på ett café, restaurang, arbetsplats eller någon helt annan stans.
  • Relationell – Församling som bygger på relationer och gemenskap istället för program och verksamheter.
  • Organisk – Församling som fungerar som en levande organism som formas av sitt DNA.
  • Multiplicerande – Församling som växer genom multiplikation. När den blir för stor för att fungera som en andlig familj sänds människor ut för att plantera fler församlingar.
  • Alla är präster – Församling där varje troende är en präst och har något att ge. Alla troende har möjlighet att betjäna varandra och andra människor. Detta inkluderar att döpa nya lärjungar och dela Herrens måltid.
  • Tjänande ledare – Församling med oavlönade ledare som fungerar som andliga föräldrar i en andlig familj. Ledarskap är aldrig en position men en viktig funktion i församlingen och fungerar utifrån tjänande.
  • Kopplad – Församling som inte isolerar sig men står i relation till andra församlingar lokalt, regionalt och nationellt.

Jag tror att vi kommer att få se tusentals församlingar med de här karaktärsdragen växa fram runt om i vårt avlånga land. Inte för att folk ska lämna traditionella kyrkor för att haka på i husförsamlingar men för att människor som ännu inte följer Jesus ska få möta Guds kärlek. Vem vet, det kanske blir en församling i ditt hem, på din arbetsplats eller caféet du brukar gå till?

Ett svar på ”Vad är en organisk församling?”

Lämna ett svar