Varför husförsamlingar?

På söndag ska jag besöka en Betelkyrkan i Ljungby och har blivit ombedd att berätta om vårt arbete med husförsamlingar och de bakomliggande värderingarna. Jag får ganska ofta frågan vad grejen med husförsamlingar är egentligen. I vissa delar av världen är husförsamlingar i princip det enda alternativet på grund av förföljelsen. I stora delar av världen finns det dock människor som ”frivilligt” uttrycker församlingslivet på andra sätt än vad som är vanligt i de institutionella kyrkorna. Små grupper av människor som lever Jesuslivet med varandra i nära relationer. Man träffas i alla möjliga miljöer, framförallt i hem, och når ut till sin omgivning på olika sätt. På engelska används exempelvis begrepp som organic church, simple church eller house church. Vad är då grejen? Jag tror att man lite förenklat skulle kunna tala om tre olika perspektiv (utan någon inbördes ordning).

Fortsätt läsa ”Varför husförsamlingar?”

Vad är en organisk församling?

Husförsamlingar, enkla församlingar och organiska församlingar är exempel på begrepp som helt eller delvis beskriver samma företeelse. Som alltid med språket finns det en risk att man tror att man menar samma sak med ett begrepp, men i själva verket har helt olika uppfattningar. När jag använder begrepp som husförsamling, organisk församling eller enkel församling menar jag exempelvis inte hemgrupp. Vad är då en organisk församling? Jag och Charles Kridiotis har sammanfattat det så här:

Fortsätt läsa ”Vad är en organisk församling?”

Pengar i enkla församlingar

I lördags hade jag ett undervisningspass om ekonomi på nätverksdagen för husförsamlingarna i Helsingborg. Vi samtalade om hur vi kan hantera ekonomi i en framväxande rörelse av enkla församlingar. Jag har hämtat en del inspiration från en artikel på simplechurch.eu som stämmer väl överens med hur vi tänker i nätverket av husförsamlingar i Helsingborg.

1. Det personliga planet. Basen handlar alltid om att i varje husförsamling hjälpa varandra att följa Jesus på det ekonomiska planet. Jesus och Bibeln ger oss många goda principer som vi kan hjälpa varandra att tillämpa. Exempelvis:

  • Alla våra pengar tillhör Jesus. En lärjunge behöver avstå från allt vad han äger. (Luk 14:33)
  • Det är gott att arbeta för att kunna ta ansvar för sig själv, sin familj och människorna i ens omgivning. (2 Thess 3:10, 1 Tim 3:5)
  • Vi behöver lära oss att vara nöjda med det vi har och aldrig sträva efter rikedom. (1 Tim 6:8-10)
  • Mitt hem tillhör inte mig själv. Gästfrihet är en självklarhet för någon som vill följa Jesus. (1 Pet 4:9)
  • I Guds rike gäller inte ”den som spar han har” utan ”den som ger han får”. Vi är kallade att vara givmilda och ge i överflöd för att hjälpa människor och fylla behov i vår omgivning och omvärld.

Fortsätt läsa ”Pengar i enkla församlingar”