Pengar i enkla församlingar

I lördags hade jag ett undervisningspass om ekonomi på nätverksdagen för husförsamlingarna i Helsingborg. Vi samtalade om hur vi kan hantera ekonomi i en framväxande rörelse av enkla församlingar. Jag har hämtat en del inspiration från en artikel på simplechurch.eu som stämmer väl överens med hur vi tänker i nätverket av husförsamlingar i Helsingborg.

1. Det personliga planet. Basen handlar alltid om att i varje husförsamling hjälpa varandra att följa Jesus på det ekonomiska planet. Jesus och Bibeln ger oss många goda principer som vi kan hjälpa varandra att tillämpa. Exempelvis:

  • Alla våra pengar tillhör Jesus. En lärjunge behöver avstå från allt vad han äger. (Luk 14:33)
  • Det är gott att arbeta för att kunna ta ansvar för sig själv, sin familj och människorna i ens omgivning. (2 Thess 3:10, 1 Tim 3:5)
  • Vi behöver lära oss att vara nöjda med det vi har och aldrig sträva efter rikedom. (1 Tim 6:8-10)
  • Mitt hem tillhör inte mig själv. Gästfrihet är en självklarhet för någon som vill följa Jesus. (1 Pet 4:9)
  • I Guds rike gäller inte ”den som spar han har” utan ”den som ger han får”. Vi är kallade att vara givmilda och ge i överflöd för att hjälpa människor och fylla behov i vår omgivning och omvärld.

2. I en husförsamling strävar man hela tiden efter att leva så nära varandra så att man känner till varandras ekonomiska behov och fyller dem. Det är en självklar för den som har mer att hjälpa den som har mindre. I en husförsamling är det också naturligt att regelbundet försöka fylla behov som finns i församlingens omgivning, till exempel hjälpa fattiga eller hemlösa eller människor med helt andra behov. När behoven i husförsamlingen eller i dess omgivning är för stora finns det andra husförsamlingar i rörelsen eller nätverket som man kan be om hjälp.

3. Ett nätverk av husförsamlingar behöver kunna finansiera gemensamma satsningar, exempelvis tillfällen när husförsamlingarna träffas tillsammans, träningstillfällen eller särskilda evangelisationssatsningar. En annan sak som ett nätverk av husförsamlingar kan ta ansvar för är att understödja gudsrikesarbetare/tjänstegåvor/missionsarbetare – lokalt och ut över världen. Eftersom man har låga eller inga kostnader för lokaler, verksamheter eller traditionell personal så har man alla möjligheter att satsa stora resurser i mission. Jag är väldigt glad över att vi i nätverket i Helsingborg har möjlighet att understödja arbetare både lokalt i Helsingborg men också i Stockholm och i Turkiet. Jag hoppas att vi på längre sikt kan få vara med och understödja många arbetare i Guds rike. Många i nätverket väljer att ge 10 % av sin inkomst varje månad till nätverket. Detta är absolut inget krav och det går givetvis bra att ge mycket mer om man vill (eller mindre).

I Helsingborgs husförsamlingsnätverk försöker vi jobba på ett sätt där så mycket som möjligt ska fungera på nivå 1 och 2 för att det ska vara så enkelt som möjligt och så reproduceringsbart som möjligt för att underlätta multiplikation och rörelse. Vi använder bara nätverket till de ändamål där det är nödvändigt för att kunna bokföra kostnader och följa gällande lagstiftning på ett ansvarsfullt sätt.

Så tänker vi om pengar i ett nätverk eller en rörelse av enkla församlingar.

Lämna ett svar