Feltolkade bibelord – änkan och kopparmynten

Ett bibelord som jag ett antal gånger har hört användas för att uppmuntra människor att ge är det om änkan och kopparmynten. Det är hämtat från Lukas 21:1-4 (alternativt Markus 12:41-44).

Jesus lyfte blicken och såg hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade i två små kopparmynt. Då sade han: ”Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på.”

När det här bibelordet används till exempel i samband med olika typer av insamlingar brukar den fattiga änkan lyftas fram som ett positivt exempel. Budskapet blir att alla har möjlighet att ge. Man behöver inte jämföra sitt eget givande med någon annan. Ibland är det den med minst resursers som är mest givmild. Och så vidare.

Problemet med den tolkningen är att Jesus faktiskt inte lyfter fram änkan som ett positivt exempel att ta efter. I själva verket blir hon en symbol på något helt annat vilket vi kommer till.

Fortsätt läsa ”Feltolkade bibelord – änkan och kopparmynten”

Anställningar i församlingen

Jag får ganska ofta frågan om hur jag tänker kring detta med församlingsanställda utifrån arbetet med enkla missionella församlingar. Jag ska göra mitt bästa att ge ett bra svar på den frågan. Jag vill varna känslig läsare från mer traditionella sammanhang för att en del tankegångar kan verka vara provocerande. Om pulsen går upp, ta en paus och några djupa andetag innan du fortsätter.

Fortsätt läsa ”Anställningar i församlingen”

Låt staten behålla sina pengar!

Regeringen presenterade i dagarna sin budget där det framgår att de ekonomiska bidragen till de kyrkliga samfunden kommer att minska från 71 miljoner 2015 till 45 miljoner 2018 (1, 2, 3, 4,). Många, inte minst kristna debattörer är starkt kritiska till det här som man menar i princip är en attack mot samfunden.

Från mitt perspektiv är det här ett oerhört märkligt resonemang. Förväntar sig församlingar i Sverige verkligen att staten ska finansiera det uppdrag som vi har fått från Jesus? Och nu när Moder-Stat bara vill ge samfunden 45 miljoner kronor årligen är det så enormt synd om oss.

Vi är förföljda! (Ja, jag är ironisk…)

Jag tycker att det finns goda anledningar till att säga nej till alla bidrag från stat och kommun.

Fortsätt läsa ”Låt staten behålla sina pengar!”

Pengar i enkla församlingar

I lördags hade jag ett undervisningspass om ekonomi på nätverksdagen för husförsamlingarna i Helsingborg. Vi samtalade om hur vi kan hantera ekonomi i en framväxande rörelse av enkla församlingar. Jag har hämtat en del inspiration från en artikel på simplechurch.eu som stämmer väl överens med hur vi tänker i nätverket av husförsamlingar i Helsingborg.

1. Det personliga planet. Basen handlar alltid om att i varje husförsamling hjälpa varandra att följa Jesus på det ekonomiska planet. Jesus och Bibeln ger oss många goda principer som vi kan hjälpa varandra att tillämpa. Exempelvis:

  • Alla våra pengar tillhör Jesus. En lärjunge behöver avstå från allt vad han äger. (Luk 14:33)
  • Det är gott att arbeta för att kunna ta ansvar för sig själv, sin familj och människorna i ens omgivning. (2 Thess 3:10, 1 Tim 3:5)
  • Vi behöver lära oss att vara nöjda med det vi har och aldrig sträva efter rikedom. (1 Tim 6:8-10)
  • Mitt hem tillhör inte mig själv. Gästfrihet är en självklarhet för någon som vill följa Jesus. (1 Pet 4:9)
  • I Guds rike gäller inte ”den som spar han har” utan ”den som ger han får”. Vi är kallade att vara givmilda och ge i överflöd för att hjälpa människor och fylla behov i vår omgivning och omvärld.

Fortsätt läsa ”Pengar i enkla församlingar”

Ska en lärjunge till Jesus betala tionde?

I Gamla Testamentet talas det vid flera tillfällen om detta med tionde, alltså att avskilja en tiondel av sin inkomst. Detta har ofta använts, rakt av, av församlingar, för att säga att varje troende ska ge en tiondel av sin inkomst till församlingens verksamhet, om man inte vill stjäla från Gud, och dra förbannelse över sig själv och sin ekonomi. Jag har själv (tyvärr), flera gånger, talat på det sättet. Bibelordet som ofta används kommer från Malaki 3:8-10.

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: ”Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

Det många inte vet är att det i GT fanns tre olika sorters tionde.

Fortsätt läsa ”Ska en lärjunge till Jesus betala tionde?”