Gud välsigne Stefan Löfven!

I söndags gjorde Sverige sitt val. Vi har fått en ny parlamentarisk fördelning mellan de olika partierna och vi har fått en blivande statsminister i Stefan Löfven. Efter valet har en del fått för sig att deras stora kallelse i livet är att spy galla över landets blivande ledning eller att deras gudagivna gåva är att hitta fel, bara för att de själva har andra politiska sympatier. Jag har inte speciellt lång erfarenhet men en sak har jag lärt mig: det krävs absolut ingen gåva för att hitta fel. Det kan vilket pucko som helst.

Bibeln uppmanar oss att underordna oss de ledare vi har i samhället (Rom 13), att be för dem (1 Tim 2:1-4) och att hedra dem (1 Pet 2:17). Det skrevs inte i en tid av modern demokrati och allmän rösträtt. Det skrevs i en tid av en våldsam och ogudaktig diktatur som ofta förföljde dem som följde mannen från Nasaret, Jesus Kristus. Om de kunde underordna sig, be för och hedra sina ledare, hur mycket mer borde inte vi kunna göra det?

Stefan Löfven har ett mycket svårt uppdrag framför sig. I en oerhört svår parlamentarisk situation ska han försöka bilda en stabil regering som tar ansvar för Sverige och dess framtid. Dessutom har han en nyckelroll i att hantera den uppkomna situationen där nästan 13 % röstade på ett parti som har sina rötter i nynazism och vitmaktrörelsen. Om det är något Löfven behöver så är det människor runt om i vårt land som ber för honom.

Jag röstade inte på Löfvens Socialdemokraterna. Givetvis får man ha en avvikande åsikt en landets ledning. Jag tänker dock inte snacka skit. Jag vill hedra, välsigna och be för vår blivande statsminister. Den påverkan du har när du går och röstar kommer inte ens i närheten av den påverkan du kan utöva när du ropar till Gud.

Är du med? Gud välsigne Stefan Löfven!

13 svar på ”Gud välsigne Stefan Löfven!”

 1. Några kommentarer på detta: Bibelns uppmaning för underordning kan inte ryckas ur sitt sammanhang och serveras oreflekterat. En kristen behöver inte underordna sig en ledning som uppenbart går emot Guds ord och den mönsterbild som vi fått i NT. Sedan behöver begreppet ”underordna” problematiseras. Jag vill inte ha den underordning som leder till en falsk underordning och vilja att behaga på bekostnad av sanningen.

  Som förkunnare skall man vara ytterst försiktig med att komma med politiska uttalanden som ”nästan 13 % röstade på ett parti som har sina rötter i nynazism och vitmaktrörelsen”. Med detta uttalande pekar man finger åt de väljare (ca 30 %) som kom från moderaterna till SD. Dagens SD väljare är komna från alla nuvarande politiska partier, inklusive KD. Dessutom: vilken källa har använts till ovan påstående? Faktum är att det finns ett dokument på 64 sidor tillgängligt för alla som listar grova dömda brottslingar från samtliga politiska partier. Dessa har alltså haft och har ansvarsställning i olika politiska partier på kommunal och riksnivå. Listan är så tråkig att det i detta forum inte går att referera till innehållet.

  Slutligen: kanske tillhör jag en annan generation, men jag anser att man inte kan i samma mening använda sött och surt: ”Jag tänker dock inte snacka skit. Jag vill hedra, välsigna och be…” . Jag vänder mig allstå mot uttrycket ”snacka skit”.

  Jag tillhör dem, som gillat inläggen i detta forum, men just detta inlägg tillhör inte dem. Stanna kvar i bibelfrågorna, där har vi mycket att göra! Notera, att bland SD:s väljare finns både troende kristna och judar. Jag talar med dagens kristna SD-väljare, tvivelaktiga inslag i det förflutna hittar jag lätt i samtliga partier och kyrkans historia. Strålkastarljuset bör riktas mot hela det politiska etablissemanget, men i Sverige är det politiskt korrekt att samfällt fördöma SD och det är en alltför förenklande teknik.

  2014-09-18
  Irma Nilsson

  1. Hej Irma!

   Du har självklart helt rätt när du skriver om underordning. Troheten till Gud och hans Ord måste alltid gå före.

   Vi har uppenbarligen olika syn på Sverigedemokraterna. Givetvis finns det problem i samtliga partier men att det finns ett parti som vill stänga Sveriges gränser för människor som flyr från krig, oroligheter och förföljelser tycker jag är djupt problematiskt och beklagligt. Var de väljarna kommer ifrån eller om vissa av dem är kristna gör inte saken bättre. Jag tycker snarare att det är särskilt tragiskt med kristna människor som röstar på SD och vurmar för att bevara den ”svenska kulturen”. De måste helt ha missat vad Guds rike handlar om som inte låter sig begränsas av etnicitet, kultur eller nationella gränser.

   Frid!

 2. Över 50 miljoner människor i världen befinner sig på flykt enligt UNHCR. SD vill i första hand hjälpa genom bidrag till effektiva insatser via UNHCR. Internationella samfund måste hitta lösningar på konflikterna i bl a Sydsudan, Syrien, Central Afrikanska republiken, etc. SD vill prioritera de kristna flyktingarna från Syrien.

  Det stämmer inte ”att SD vill stänga Sveriges gränser”. SD vill stoppa illegal invandring som bidrar till ett parallellt samhälle, och man är tydlig med att hålla öppet för behovsprövad arbetskraftsinvandring.

  SD vill begränsa invandringen och särskilt anhöriginvandringen genom att ställa tydliga krav till dem som vill invandra för att bl a motverka missbruk av våra skattemedel, förhindra människohandel och tvångsäktenskap mm. Idag är det möjligt att komma hit som ”flykting” och sedan åka tillbaka och strida för IS med svenska skattemedel. I vår iver att omfatta allt bekostar mina skattepengar till mord och våld.

  Brottsligheten har ökat på grund av invandringen (bilbränder i förorterna, narkotikabrott, våldsbrott, stölder, upplopp på asylmottagningar, vapenbrott). Svenska familjer tvingas till slut lämna sina hem i förorterna på grund att skottlossningar och vandalisering i området som ofta rustas upp för stora pengar. Listan på missförhållanden orsakade av en icke fungerande asyl- och invandringspolitik kan göras lång. I mitt närområde vägrar de unga muslimska killarna delta i en kurs organiserad för dem, pengar betalas ut ändå. Rosengård, Angred och Testa figurerar ständigt i polisrapporter. Svenska pensionärer lever på existensminimum, trots att de byggt upp detta land och arbetat hela sitt liv. Sjuka får vänta i köer tills sjukdomen har gått för långt. Att läsa om asylinvandringens kostnader på kort och lång sikt är intressant statistik som inte bör undanhållas. Radikalislams påverkan är ett annat aktuellt ämne till studium. Att vara human, och hjälpa betyder inte att öppna landet på vid gavel för allt. Bekymrade svenskar stämplas som rasister.

  I Nacka församling samlas pengar till ett moskébygge, Härnösands kyrka pryder sin mittgång med en regnbågsfärgad matta. IS har nu börjat terrorn i Australien, och i Norge planerades en attack mot en slumpvis utvald familj – de skulle halshuggas. Jag har också träffat brottsoffer i detta sammanhang. Ett stort förnekat problem är svenska svartklädda vänsteraktivister med svarta flaggor som måste avlägsnas med polishjälp från lagliga politiska möten. Jag har nyligen bevittnat tumultet i ett politiskt möte, och jag var rädd.

  De som säger sig bevara den svenska kulturen försöker verbalisera problemet. Vilka belägg har du att påstå att …” De måste helt ha missat vad Guds rike handlar om som inte låter sig begränsas av etnicitet, kultur eller nationella gränser”. Jag en invandrad seniorkvinna, har undervisat invandrare, arbetat på institut där medelparten av kollegerna varit invandrare, har ofta haft långväga gäster boende i mitt hus från olika håll i världen, har arbetat både i Kina och Vietnam. De som är oroliga för ”den svenska kulturen” ser att skolbarnens rätt att komma till kyrkan och lyssna till psalmsång ifrågasätts, att invandrarflickor från Sverige sänds till sina hemländer för könstympning, att politiker tar på sig slöjan och säger sig hata den vita mannens svenska kultur. Vem kan hjälpa till med en adekvat problemformulering? Vilket samhälle vill vi ha i Sverige? De kristna har ett enormt ansvar för att bearbeta frågorna och utveckla dialogen.

  Du refererar troligen till Gal 3:28 ”här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna” och skriver att …”De måste helt ha missat vad Guds rike handlar om som inte låter sig begränsas av etnicitet, kultur eller nationella gränser”. Här handlar det inte om nationella gränser, utan hur det nya livet i Kristus ter sig i den omvändes liv. Den nya skapelsen (2 Kor 5:17–19) innebar att det gamla livet hade kommit till en slutpunkt, och en ny skapelse realiseras i Paulus trefaldiga bilder: frälste, har frälst och kommer att frälsa. Först det framtida gudsriket raderas gränser och vi behöver inga pass i det riket. Det skulle vara intressant att jämföra tolkningar av 5 Mos 32:8-9 (och liknande bibelsammanhang) där det beskrivs att Gud utstakade han gränserna för folken.

     1. Jonas refererar till offentlig statistik bla a från Migrationsverket, så Stefan Swärds felaktigheter går inte att komma ifrån. Man behöver inte vara statsvetare för att kunna läsa statistik innantill. Med DET tycks den politiskt korrekta skaran ha svårt med.

 3. Oj, det var en lång kommentar. Jag tänker så här.

  Det är redan alldeles för svårt att få asyl i Sverige som flykting som det är, och SD vill göra det ännu svårare. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att ALLA som flyr från krig och oroligheter ska få asyl i det land de flyr till. Vi har INTE massinvandring i Sverige. Vi borde ta emot betydligt fler.

  Bilden av att Sverige går på knäna på grund av sin invandring håller jag inte med om. Utan invandringen hade Sverige haft stora ekonomiska problem eftersom vi inte får tillräckligt många barn för att på sikt få ett hållbart samhälle där tillräckligt många arbetar. Invandringen är en tillgång för Sverige.

  Givetvis finns det problem med integrationen men det är en helt annan fråga där jag ändå inte tycker att SD ger några tillfredsställande svar.

  Blessings!

 4. Tack för svar. Statistik finns tillgängligt: Sverige tar emot flest i hela EU per capita och samtliga syrier får PUT. Vad är du beredd att avstå att kunna ta emot fler? Vi du sänka lönen, halvera barnbidraget, höja skatter, och dela din bostad med asylmigranter? Vill du att dina barn går i en skola där lärarens halva tid går att handleda invandrarbarn, eller kommer du att välja en skola med mera homogen bas? Har vi klart för oss de långvariga konsekvenserna? Har vi sett på erfarenheterna från andra länder, t ex England?

  Du säger att Sverige inte går på knäna. Har du, som jag, bevittnat en åldring som dö p.g.a. vanvård, med en vikt på endast 45 kg? Har du vänner, som fått vänta för länge i vårdkö, tills cancern spridit sig? Exemplen är många från dagens Sverige. Vad beror nedrustningen av vården på? Man klagar på resurs- och personalbrist, varför? Vi har ju världens högsta skatter.

  Många pensionärer får leva på garantipension 7 030 kr för gift 7 881 kr ogift per månad. Tandläkare, mediciner eller vård räcker inte pengarna till, vi har många exempel på detta – en svensk pensionär får inga bidrag till tandläkare.

  En asylinvandrad mamma i detta exempel har rätt till 21 810 per månad (6519 Etableringsstöd + 4500 Etableringstillägg + 3754 Barnbidrag + 4500 Bostadsbidrag + 2545 Underhållsstöd). Retroaktiv föräldrapenning i detta fall 259 200 kr och 12 000 kr i SFI bonus (denna är nyligen borttagen) (Källa Statskontoret).

  Vi förnekar inte duktiga invandrades bidrag till vårt samhälle. 60-70 talets invandrare krävde inga integrationsåtgärder. De fick arbete och deras barn studerade och blev dugliga samhällsmedborgare.
  Sverige är redan duktig på integrationsåtgärder, är det verkligen mer av samma sort som behövs? Vad ska vi ytterligare servera?

  Det finns ett bra recept: Att rätta sig efter landets seder samt bruk samt arbete. Men då måste även enkla arbeten tillhandahållas och duga!

  1. Tråkigt att du har köpt SDs retorik rakt av som om alla problem i samhället berodde på någon slags massinvandring.

   Nu var inte syftet med mitt blogginlägg att omvända Sverigedemokrater. Syftet var att uppmana till bön för den kommande regeringen. Jag har tyvärr inte möjlighet att engagera mig mer i den här diskussionen. Du får vända dig till andra forum.

Lämna ett svar