Jag ångrar inte att jag skrev under pastorsuppropet

Den 19 december publicerades en unik debattartikel med 380 pastorer som undertecknare. Texten tog upp problemet med Sverigedemokraternas valframgångar och växande främlingsfientlighet i det svenska samhället.

I efterhand har personer som Tommy Dahlman och andra skapat en ”debatt om debattartikeln” (läs mer). Dahlman menar att man bör ha en mer positiv inställning till SD och ta människor oro över invandringen på stort allvar. Han hävdar också att många pastorer som skrev under artikeln har hört av sig till honom och säger att de ångrar att de skrev på. Dock är det inte en enda (!) av dessa pastorer som vågar stå för detta med sitt namn och inte en enda som har hört av sig till Stefan Swärd (en av de som skrev artikeln) och berättat att de ångrar sig.

I vilket fall som helst. Jag skrev under artikeln och jag ångrar mig inte.

Personligen hade jag egentligen bara två små invändningar mot artikeln. Det första var att man ville ha pastorer som undertecknare och att jag personligen inte identifierar mig med det begreppet (läs mer). Det andra var att när man i slutet av artikeln talar om vad församlingar kan göra för integrationen så utgår man helt från verksamheter och missar den oerhörda potentialen i människors vardagsliv. Tänk vilken effekt det skulle kunna få på integrationen om alla som följer Jesus, regelbundet skulle bjuda hem invandrare på middag eller fika! De två invändningarna tyckte jag dock var så små och det goda helhetssyftet med debattartikeln vägde helt klart över.

Jag tror inte att Guds rike är partipolitiskt och jag tror inte att Guds rike ger svar på alla politiska frågor. Det rike där Jesus är kung är inte av den här världen och tar sig an utmaningar från helt andra perspektiv. Guds rike påverkar inte som världens riken uppifrån med lagar och makt. Guds rike påverkar nerifrån genom självuppoffrande kärlek som likt en surdeg genomsyrar hela degen. Däremot borde det vara en självklarhet att mina åsikter som en efterföljare till Jesus påverkas i första hand av Jesus och inte av ekonomiska och definitivt inte av egoistiska eller nationalistiska argument. Så också mina åsikter om invandringen.

Däremot är jag övertygad om att hur vi röstar som lärjungar till Jesus egentligen är den lilla frågan men hur vi lever våra liv är helt avgörande. Det finns inget parti som någonsin kommer att tillämpa Jesus invandringspolitik. Däremot borde det vara en självklarhet för oss som lärjungar till honom att praktiskt leva ut hans politik.

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. – Jesus

4 svar på ”Jag ångrar inte att jag skrev under pastorsuppropet”

 1. Som kristna är vi medborgare i två riken, ett på jorden och ett i himlen. Gud har sörjt för båda dessa realiteter. Nationerna, folken är skapade av Gud (Apg 17:26-27). De skall inte blandas och upplösas som nu sker. Nationerna och gränserna dem emellan fyller funktionen att motverka Antikrists världsrike och världsregering.

  1. Jan, ett märkligt resonemang som i mina ögon leder till främlingsfientlighet. Man får tänka på att när Paulus talade om detta fanns inte en enda nationalstat i vår moderna bemärkelse. Till exempel Sverige existerade inte. Paulus reste själv runt bland olika folkslag och hade ofta med sig team som ibland bosatte sig i främmande land. Han grundade dessutom mångkulturella församlingar och skrev till församlingarna att det var Guds plan att i församlingarna förena olika folkslag och göra dem till en ny enhet. (Jag kan försäkra dig om att Paulus inte tjänade Antikrist.)

   Bibeln talar om att vi är medborgare i Guds rike och att vi är gäster och främlingar i den här världen. Vi får aldrig någonsin jämställa vårt medborgarskap i Sverige med vår medborgarskap i Guds rike. (Heb 11:13, 2 Pet 2:11)

 2. Åååå vad jag hade önskat att dessa 380 undertecknande ledare/pastorer istället hade gått ut i ett manifest:
  JESUS är HERRE
  Jesus är enda vägen till Gud!
  … men de är ju inte Politiskt Korrekt.

  Super PK är det ju däremot att gå ut och varna, tala om för kristna att ta avstånd för SD, ett politiskt parti i Riksdagen.
  Hoppas ni ledare snart kommer med ett JESUS manifest, tycker det ligger mer i Ert uppdrag ….. som pastorer!

  1. Sören, att Jesus är Herre innebär att vi gör det han säger. Bland annat det bibelordet som jag citerar i blogginlägget.

   Du har så klart rätt att anse att jag skrev på uppropet för att vara PK. Personligen tycker jag att man ska vara lite försiktig att uttala sig om människors motiv. Jag skrev under för att jag anser att artikelns innehåll behöver sägas.

Lämna ett svar