Shalom över Israel sågar Middag med Jesus

Shalom över Israel har publicerat en recension om Middag med Jesus i sitt femte nummer av tidningen för 2015. Recensionen är skriven av Göran Olander och är allt annat än positiv. Det är tydligt att Göran inte håller med mig i mina slutsatser i Middag med Jesus och istället förespråkar den traditionella mässan. Däremot kommer han inte med några argument om varför jag skulle ha fel… Recensionen innehåller även en ganska missvisande mening där det står att boken inleds med ”Middag med Jesus är radikal”. Detta finns inte med i själva boktexten och är alltså inget jag har skrivit. Meningen återfinns i ett av förorden. Om boken är radikal eller inte är helt och hållet upp till läsaren att bedöma. Recensionen från Shalom över Israel kan ni läsa nedan. Fler recensioner hittar du här.


Förvirrande om nattvarden

Författaren är församlingsgrundare och teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk. Boken är i någon mån en kokbok, men till sin huvuddel ett resonemang kring hur de kristnas måltid ska firas. Titeln kanske säger något om författarens tankar, där underrubriken är: ”Herrens måltid som en verklig måltid med riktig mat, överlåten gemenskap och obegränsad sprängkraft.”

Boken inleds med orden ”Middag med Jesus är radikal”. Ordet radikal betyder ju genomgripande, grundlig, kompromisslös, uppryckt med roten. Detta är bokens svaghet rakt igenom som jag ser det. Det tycks svara mot en tendens att göra upp med det som varit genom att förkasta och placera den egna uppfattningen som skapelsens krona. Nu är denna bok inte alls historielös om någon till äventyrs trodde det. Författaren har en bestämd syn på den kristna måltiden som han vill belägga med fakta, bibelfakta och annat. Det är inte det som min kritik av boken riktar sig emot. Det är snarare att 2 000 år med Kristus inte kan läggas till handlingarna som förfelade, konstifierade och meningslösa. Då sätter man sig på toppen av andlighetsberget och skådar bara uppåt. Det blir mer evolutionärt än revolutionärt.

Kristendomen är radikal fast i en annan mening och det saknar jag i Rickard Cruzs bok. Den radikaliteten finns fångad i den mässa som firats i kyrkor genom alla tider. Nattvarden står inte ensam i mässfirandet. Allt är en helhet där den syndiga människan möter Helig Gud och får ta emot nådens budskap för att leva vidare som benådad syndare. Kyrkan firar inte måltid utan gudstjänst.

Det här är en bok jag inte vill rekommendera för någon som en bok om kristen tro. Den vill vara klargörande, men jag tror att den bara verkar förvirrande.

Göran Olander

5 svar på ”Shalom över Israel sågar Middag med Jesus”

  1. Haha, vilken märklig recension. Inga argument som sagt, och om han menar att den högkyrkliga mässan (vilken av dem?) varit densamma ”i alla tider”, så är det ju han som är historielös…

Lämna ett svar