Dela din berättelse

En av våra huvuduppgifter som lärjungar till Jesus är att vara hans vittnen. I en domstol är ett vittne en person som kallas till rättegången för att berätta vad personen har sett och/eller hört, varken mer eller mindre. På samma sätt är varje lärjunge till Jesus kallad att vara ett ständigt vittne om erfarenheten av Jesus. Detta är faktiskt en av de främsta sakerna som den helige Ande vill hjälpa oss med. Jesus säger så här innan sin himmelska take off.

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8

Det tydligaste tecken på att en person fylls allt mer av den helige Ande är inte en ny twist i tungotalet eller att man lyfter händerna lite högre i lovsången utan att en person allt mer vittnar om Jesus. Den helige Ande är missionens Ande som alltid kommer att sända ut människor för att vittna om Jesus, göra lärjungar och överallt förhärliga Gud. Johannes skriver så här om att vara ett vittne för Jesus:

“Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord.” 1 Joh 1:1

Johannes och de andra av de första lärjungarna var på ett alldeles särskilt sätt ögonvittnen till Jesus liv och gärning. Dock har alla som tror på och följer Jesus sett, hört och erfarit Jesus på ett sätt som det behöver berättas om.

En väldigt konkret aspekt av att vara ett vittne för Jesus är att berätta för andra människor om sitt eget möte med honom. Berätta om hur det var innan man lärde känna Jesus, hur det gick till när man mötte honom och hur det blev efteråt. Här är ingen berättelse bättre eller sämre. Det viktiga är att du berättar din berättelse! Vissa vet vilken dag de kom till tro och kanske kan berätta om en dramatisk förändring i livet. För andra var det mer som en process att lära känna Jesus. Det finns också människor, som jag själv, som alltid har varit troende. Även du tillhör samma kategori som jag så är jag säker på att det finns episoder i ditt liv som blev avgörande för din relation med Gud. Berätta om det!

Att vittna om Jesus kan också handla om att berätta om andra tillfällen som Gud har gripit in eller hjälpt på något sätt. Har du varit med om helande? Berätta om det! Har du fått svar på dina böner? Berätta om det! Hjälpte Gud dig igenom en mörk period av depression eller utbrändhet? Berätta om det! Ibland ber vi till Gud om hans ingripande på olika områden men missar att ge honom äran när han väl griper in. Det är kanonbra att tacka Gud i din ensamhet men ta ett steg till och ära Gud genom att berätta om bönesvaret för andra människor!

Förra delen i serien handlade om att lyssna på andra människors berättelse. Om vi lyssnar uppmärksamt på andra människor och på den helige Ande kan det finnas kopplingar mellan andra människors berättelse och saker som Gud har gjort i ditt liv. Berätta om det! När vi berättar om det Gud har gjort skapar det tro att Gud kan göra samma eller liknande saker i fler människors liv.

Praktisk övning i din församlingsgemenskap: Dela upp er två och två och träna på att kort (exempelvis två minuter) berätta om hur ni lärde känna Jesus för varandra. Hur var det innan du mötte Jesus? Hur gick det till när du mötte honom? Hur blev det efteråt? Gör detta regelbundet i församlingsgemenskapen och odla tillsammans en livsstil av att vara vittnen för Jesus i vardagen.


Det här är tredje delen i en liten serie om att berätta om Jesus.

Lämna ett svar